Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Weer vooruit

Delft heeft een nieuw college. De naam van het coalitieakkoord suggereert dat de handen uit de mouwen gaan. We zijn benieuwd naar de "nieuwe vormen van participatie". We zien in het coalitieakkoord op hoofdlijnen in elk geval veel aanknopingspunten voor gesprek, onze kennis in te brengen, mee te denken over wenselijke oplossingen en het volgens het akkoord verwachte 'tegengas' zo nodig te leveren.
Daar hebben we elkaar voor nodig; aanstaande woensdag 13 juni is er weer een BBN bijeenkomst waar we live in gesprek kunnen, en we hopen velen van u te ontmoeten. Al was het alleen maar om vragen te stellen aan onze wijkagent!
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor bomen, een gemeentelijke enquête over evenementen op de markt, fietsparkeren en de discussie over live muziek op terrassen.

BBN zoekt nieuwe grachtenboom

Is er een alternatief voor de iep zoals nu te vinden is op ondermeer Rietveld en Vlamingstraat - wie helpt ons?
Lees verder

Evenementen-locaties: hoe ziet u de markt?

In het kader van het evenementenbeleid vraagt de gemeente door middel van een enquête hoe Delftenaren denken over drie evenementenlocaties in de binnenstad, waaronder de Markt. Andere locaties zoals Doelenplein komen later aan bod.
Lees verder

Onnodige commotie over incidentele festiviteiten

Het verbaast ons dat een lobby is ingezet tegen de gewijzigde regeling voor o.a. live muziek in de horeca. Er lijkt gebrek aan kennis hoe het nu echt zit en wat er gewoon wel kan.
Lees verder

Tweemaal fietsparkeren

De afgelopen week hebben twee onderwerpen op het gebied van fietsparkeren hun beslag gekregen. De een als positieve verbetering en de ander als - vooralsnog - gemiste kans.
Les verder

En verder

  • is het zaterdag 16 juni open tuinendag, lees verder
  • zijn de Mooiweerspelen op 22-24 juni, BBN is 'vriend' geworden omdat we vinden dat dit een goed voorbeeld is van het type evenement dat de stad verdient
  • zie je het voorjaar in de binnenstad ook op onverwachte plekken, lees verder
  • ontvangt u onze nieuwsbrief omdat u lid bent of zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link hieronder.
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.