Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Op naar de donkere dagen

De donkere dagen beginnen weer langzaam te naderen - en we hebben het dan niet over corona -, maar de zon blijft nog wel zijn best doen. De lampionnen gingen al weer rond en sinterklaas is weer in de stad, maar door corona voltrekt dat laatste zich nu grotendeels uit het zicht. Dat is anders bij de geparkeerde fietsen in de openbare ruimte, want daarvan lijken de aantallen alleen maar toe te nemen, zelfs voor het paard staat de toegankelijkheid soms onder druk. Sint houdt van feestjes, maar de buren niet altijd. De taskforce woonoverlast is een nieuw instrument om de buren te helpen, als de boel uit de hand loopt. Het Pietenhuis kan door het nieuwe beleid van de gemeente straks niet meer de rest van het jaar in de vakantieverhuur, tot blijdschap van de buren, die al die Spaanse vrijgezellenfeesten minder konden waarderen. De vakantieverhuurregels gelden trouwens ook voor de pakjesboot in de Rietveldgracht die volgens traditie weer present is. En er zijn natuurlijk ook cadeautjes: de gemeente helpt mee als hulpsinterklaas met het uitdelen van duurzaamheidsgeschenken. Van Marken zou er trots op zijn geweest dat wonen zo betaalbaarder blijft!

Taskforce woonoverlast voor overlastgevende studentenpanden

Meer en meer aandacht is er in het verkameringsbeleid voor overlast van bestaande studentenpanden. Recent is hiervoor een taskforce ingesteld. Dat is goed nieuws. Vergeet niet overlast te melden!
Lees verder

 

Wat zijn eigenlijk de regels voor fietsparkeren?

Tijdens de ALV kwam de vraag aan de orde wat de Delftse regelgeving betreffende fietsparkeren op straat precies is. Wij hebben de regelgeving op een rijtje gezet.
Lees verder

De bodem zakt weer, de grondwaterstand
stijgt nog niet 

De gemeente Delft bespreekt tweemaal per jaar de voortgang van de reductie van de grondwateronttrekking Delft Noord met Delftse belangenverenigingen en dus ook met BBN. Hierbij de belangrijkste ontwikkelingen op basis van recent overleg.
Lees verder

Beleid toeristische verhuur komt er aan

Eind november bespreekt de gemeenteraad het voorgenomen beleid voor toeristische verhuur van woonruimte in Delft. Goed dat er beleid komt, maar er zijn nog verbeterpunten.
Lees verder

En verder

  • blijft de waterkwaliteit van kleine wateren zorgelijk, lees verder
  • was de lampionnenoptocht weer druk bezocht, lees verder
  • hebben de deelnemers genoten van de excursie naar het Agnethapark, lees verder 
  • hebben we sinds de vorige nieuwsbrief het volgende nieuwe lid van harte welkom geheten binnen onze belangenvereniging: Jan van der Mast (Pootstraat)
  • kan je van de gemeente Delft een gratis cadeaubon van 55 euro krijgen voor energiebesparing van je woning, handig nu het Warmteplan de binnenstad laat in de fasering zet, lees verder
  • willen we graag weer vraag en aanbod koppelen rond vervoer naar de priklocatie voor een boosterprik, dus heb je geen vervoer of wil je graag een buurtgenoot helpen, stuur een mail naar bestuur@binnenstadnoord.nl
     
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp