Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Nieuw elan 
Vandaag is de kadernota 2016 aan de gemeenteraad gestuurd, "Rijke historie, nieuw elan" is de naam van het document. Een metafoor die ook moeiteloos bruikbaar is voor zowel BBN als deze nieuwsbrief. Met "het straatje van" in ons midden, al jaren ervaring in de strijd tegen (grond)water zit het met de historie meer dan goed, en aan elan ontbreekt het onze jonge vereniging ook niet. Daarom, veel leesplezier weer. En reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zie de mogelijkheid onderaan de berichten op de site.
 


Waar is Vermeer?


Het straatje trekt veel bezoekers naar Delft. De ervaringen tonen aan dat goede contacten van de organisatoren met bewoners en verbeterde informatievoorziening lonen. Lees verder
 


Historie Werkgroep Water

De Belangenvereniging Binnenstad Noord en haar voorloper houden zich ruim vijfentwintig jaar bezig met (grond)wateroverlast en bodemdaling. Een thema dat aandacht blijft vragen in dit laag gelegen deel van de binnenstad. Lees verder


Uitbreiding autoluwplus-gebied


In de gemeenteraadsvergadering van 28 april is een motie aangenomen over uitbreiding van het autoluwplus-gebied. Het gaat om Dertienhuizen, inclusief de brug naar het Doelenplein. Lees verder


Afvalbakken en banken: hoe staan ze ervoor?


Hoe schoon, netjes en veilig is de openbare ruimte? BBN is dit nagegaan voor afvalbakken en banken. Er is verbetering mogelijk. En het meldpunt openbare ruimte werkt. Lees verder
 
 


En verder
  • is de eerstvolgende BBN bijeenkomst op dinsdagavond 14 juni op Rietveld 118
  • vorderen de werkzaamheden aan Rietveld e.o. gestaag, lees verder
  • heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de Buccaneer, lees verder


 

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp