Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Voorjaar
De narcissen kijken omhoog uit de boomspiegels, en kondigen het voorjaar aan. Het wordt weer mooi in Binnenstad Noord! Het voorjaar betekent ook de Algemene ledenvergadering van onze vereniging op 12 april. We zijn blij met weer een interessante gastspreker: Ad van der Zee, historicus en auteur van de onlangs verschenen Atlas van de Schie. Maar zover is het nog niet. Eerst nog alle gelegenheid de buurt op te poetsen. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor wekelijks afval, de Omgevingswet en het grondwater. En u weet: reacties op berichten zijn meer dan welkom, klik dan op "reactie toevoegen" bij een bericht.


Landelijke opschoondag

Samen met anderen een stukje Binnenstad Noord schoner maken? Doe mee op zaterdagmiddag 25 maart en geef je op. Lees verder
 


Huisvuil in de noordelijke binnenstad

Er gebeurt het nodige rond afval. Grofvuil wordt niet meer overal in Binnenstad Noord aan huis opgehaald. Ander afval ook nier. Er er loopt een proef over gescheiden wegbrengen van veel andere soorten afval. Lees verder
 


Omgevingswet en omgevingsvergunning

Bestemmingsplan, bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning: nu nog vertrouwde woorden, maar ze verdwijnen of zijn zelfs al verdwenen. Als onderdeel van een omvangrijke wetgevingsoperatie, die 2019 zou moeten zijn afgerond. Ook de gemeente Delft bereidt zich voor. Wat biedt het ons?.Lees verder
 


Extra peilbuizen monitoring grondwater geplaatst

In de loop van dit jaar wordt begonnen met het verminderen van de grondwateronttrekking Delft Noord. Het is belangrijk de effecten goed te monitoren. De gemeente heeft op verzoek van BBN extra peilbuizen geplaatst. Lees verder
 


En verder
  • vindt dus op 12 april de ALV van BBN plaats met een boeiende gastspreker, lees verder
  • heeft elk lid een mail ontvangen met het verzoek de contributie te betalen (dus voor degene die dat nog niet gedaan heeft...).
  • heeft het bestuur het manifest "Delft stad van verbinding" ondertekend, want een goed leefklimaat wordt in de eerste plaats bepaald door de omgang met de mensen om je heen, lees verder
  • was TV West te gast in ons gebied, lees verder

Copyright © 2017 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp