Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Een mooi begin
Wat onthouden we van het begin van 2018? De serieuze storm die ook onze stad teisterde? De gebroken warmterecords? Of was het toch de nieuwjaarsreceptie van BBN - veel belangstelling, en reuze gezellig. We denken en hopen toch het laatste. Laat dat het begin zijn van een mooi jaar, boordevol buurtbetrokkenheid.


Verslag nieuwjaarsreceptie 2018

Op 10 januari hield BBN de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een drukke en gezellige bijeenkomst in hotel De Plataan, Lees verder
 


Meer boten in de binnenstad?

De gemeente Delft werkt aan de actualisatie van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Er zullen keuzes worden gemaakt over toestaan van toeristisch varen, die ook de noordelijke binnenstad raken. Er is al besloten de doorvaarbaarheid van de Kantoorgracht te herstellen. Lees verder
.


Stoep op Verwersdijk moet blijven

Het plan voor een nieuwe inrichting van de Verwersdijk tussen Rietveld en Doelenplein gaat uit van het op één niveau bestraten. Wat BBN betreft een onveilige situatie, die uit de proef moet worden geschrapt. BBN wordt hierin ondersteund door de organisatie MENSenSTRAAT. Lees verder
 


Geen bezorgauto's in plaats van bezorgbrommers

Nu er strenger beleid komt voor bezorgbrommers in het autoluwplusgebied, moet er geen omzetting naar bezorgauto’s van horecabedrijven plaatsvinden. Wat BBN betreft passen bezorgauto’s niet in een leefbare binnenstad. Ook hier tijd voor heldere regels, en voor handhaving. Lees verder
 


En verder
  • is de komende BBN-bijeenkomst gepland op 7 februari. Lees verder
  • zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Lees verder

 

Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp