Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Donkere dagen  

Sinterklaas had het zwaar, de afgelopen dagen
Niet alleen storm en regen, maar ook dreigend grondwater geeft hem een gevoel van onbehagen
Met enkele grachten zonder bomen waar de maan doorheen kan schijnen
met geraas op terrassen dat niet gestaakt wordt door makkers die maar niet verdwijnen
En zelfs de bezoekersvergunning die bevriende Pieten hem gebruiken laten
is lang niet altijd een garantie voor een plekje in de verschillende straten
Maar toch... een bezoek aan Binnenstad Noord blijft de moeite meer dan waard
De pleinen, de hofjes, de daken en bovenal de mensen blijven ongeëvenaard.


Grondwater: DSM niet verantwoordelijk?

In een huis-aan-huisnieuwsbrief stelt DSM geen partij te zijn in de grondwaterkwestie in Delft.
Maar is dit wel zo? En los van de juridische vraag: waar is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van DSM? Lees verder


Onderzoek belangenorganisaties: parkeerdruk is verslechterd 

BBN heeft samen met de andere twee belangenverenigingen in de binnenstad, de Oude en de Nieuwe Delf en Zuidpoort in oktober een onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de binnenstad. De situatie bleek ten opzichte van 2014 helaas verslechterd te zijn. Het rapport over het onderzoek is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Lees verder


Paardenmarkt: horecaplannen blijven onduidelijk

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het toegestane gebruik in het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 en te gaan gebruiken voor horeca, is opnieuw ingetrokken door de eigenaar van De Buccaneer. De aanvraag bevatte nauwelijks informatie (lees hier), de gemeente vroeg weer aanvullende gegevens en die konden voor de tweede keer niet geleverd worden. Inmiddels is er door direct omwonenden een overleg gestart met de (vertegenwoordiger van de) eigenaar; lees verder.


 


Kamerverhuur: aan banden? 

De gemeenteraad heeft de mogelijke toename van kamerverhuur op de agenda gezet, en het college gevraagd om nader onderzoek. Als belangenorganisaties zijn we blij met deze stap Lees verder.

 


En verder
  • is de nieuwjaarsreceptie van BBN gepland op 19 januari 2016
  • gaan we 12 en 13 december een huis-aan-huisfolder bezorgen om meer bekendheid te geven aan onze vereniging: wie wil en kan dan meedoen? Graag doorgeven op bestuur@binnenstadnoord.nl.
  • kan je door te klikken op de tekst "reactie toevoegen" de berichten op de site van jouw reactie voorzien
  • is BBN te volgen op Twitter via @Binnenstadnoord
  • was de lampionnenoptocht op vrijdag 30 oktober weer een groot succes
  • is het meldpunt openbare ruimte hier te vinden

Copyright © 2015 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp