Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delft. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Belangenvereniging Binnenstad Noord komt er 
Een maand geleden startten we onze ledenwervingscampagne. Aanleiding was dat BBN van bewonersplatform vereniging wil worden; daarvoor zijn leden nodig.
De ledenwerving loopt goed. Tot nu toe hebben zich al meer dan 150 leden gemeld, uit 30 verschillende straten.
Wat niet wegneemt dat de kans dat uw buurman of buurvrouw nog geen lid is van BBN groot is, met circa 2000 adressen in ons werkgebied. Schroom dus niet hem of haar te vertellen over het belang van BBN. U kunt hiervoor gebruik maken van de flyer. Of stuur deze nieuwsbrief door. En mocht uzelf nog geen lid zijn, of uw partner lid willen worden: opgeven als lid kan hier. Mocht u twijfelen of u lid bent: alle aspirantleden hebben een bevestigingsmail ontvangen.
 

Voorbereiding evaluatie nieuwe parkeerregeling  

De nieuwe parkeerregeling in de binnenstad is nu een jaar oud. De gemeente wil de regeling gaan evalueren. De belangenverenigingen in de binnenstad en dus ook Binnenstad Noord doen hierbij mee. Ziet u de komende week mensen voor uw deur auto's tellen, kijk dan niet gek op. Wilt u nu al wat doorgeven, gebruik het contactformulier of reageer direct op het artikel op de site (via "reactie toevoegen" onder het bericht). Lees verder
 

 

Werkzaamheden Rietveld en Vlamingstraat: update

De werkzaamheden in de Vlamingstraat liggen op schema, en die aan Rietveld noordzijde zijn 24 september gestart.
Dankzij het overleg van de bewoners met de gemeente en de uitvoerders is de geluidsbelasting door bronbemaling beperkt. Lees meer.
 

 

Van platform naar vereniging: het vervolg

De belangenvereniging gaat er komen. Met concept statuten, een eerste bestuur en Westvest Netwerk Notarissen die ons tegen een vriendenprijs wil begeleiden staan we in de startblokken. Lees meer

 

Overleg rond horeca-overlast: ervaringen gevraagd

BBN is vertegenwoordigd in het overleg over het meldpunt horecaoverlast. Binnen de vereniging i.o. is er een werkgroep die zich specifiek bezighoudt met de vragen rond mogelijke overlast van evenementen en horecabedrijven. De werkgroep hoort graag ervaringen van bewoners met o.a. het meldpunt. Lees meer.
 

De Rietveldzwanen

Velen zullen ze gezien hebben deze zomer: de Rietveldzwanen. Pa en ma waren in dit voorjaar de trotse ouders van 6 jongen, twee witte en vier grijze zwaantjes. s’-Nachts was een parkeerplaats aan het Rietveld, bij het Raam, de verblijfplaats van de familie. Overdag foerageerden ze door stad en ommelanden. Klik hier voor een foto impressie van de zwanenzomer.
 
 

En verder
  • Vindt de eerstvolgende vergadering van de belangenvereniging plaats op dinsdag 11 november 2014
  • Is er op zaterdag 25 oktober een lampionnenoptocht die start op het pleintje aan Rietveld zuidzijde. Houd u voor meer informatie onze website in de gaten.
  • Biedt de gemeente Delft een gratis cursus aan om vleermuizen te volgen (meer info)
  • Is er voor als u contact wilt opnemen met BBN het contactformulier..
  • Bent u actief op Twitter? Gebruik @BinnenstadNoord in uw Tweets, en volg ons.
 
 

Copyright © 2014 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp