Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Het kan niet op

De kerstverlichting mag dan wel inmiddels zijn opgehangen, voorlopig is kerst nog ver weg en kan het mooie weer niet op. Toch komt aan alles een einde. In elk geval aan de proef met tijdelijke visuele uitbreiding van autoluwplus. En hopelijk ook aan het kroos in de binnenstad. Maar is er ook een nieuw begin. Met mooie toezeggingen van de gemeente over de kwaliteit van gemeenteberichten. En - hopelijk - kunst in de Papenstraat. En de buurtborrel is dan wel geweest, de lampionnenoptocht staat al weer op de rol. En daarbij dromen we van fleurige afvalcontainers. Veel leesplezier!Kwaliteit gemeenteberichten wordt beter

Onze brief over de kwaliteit van de gemeentelijke berichtgeving over vergunningen heeft effect gehad: de gemeente gaat de kwaliteit van de informatievoorziening verbeteren.
Lees verder

Jaarlijkse lampionnenoptocht op 3 november

Op 3 november vindt de traditionele lampionnenoptocht weer plaats. De optocht begint om 19.00 uur zoals altijd op het Rietveld, bij de inham nabij het theater.
Lees verder

Einde proef pilot visuele uitbreiding autoluwplus

Op ons verzoek heeft de gemeente op de Verwersdijk tussen de Choorstraat en het Doelenplein de 6 bewonersparkeerplaatsen weer vrijgemaakt.
Lees verder

 Pilot kroosbestrijding in de binnenstad

Kroos is al meer dan 10 jaar een probleem in de binnenstad. Tijdens de BBN bijeenkomst van  19 september vertelde het Hoogheemraadschap Delfland over de lopende pilot over kroosbestrijding in de binnenstad.
Lees verder

En verder

  • de buurtborrel op 4 oktober was een groot succes. Voor wie hem heeft gemist: in het voorjaar houden wij er weer een!
  • is er een plan voor een nieuw mozaïek kunstwerk in de Papenstraat; BBN doet mee en roept wijkbewoners op ook mee te doen, bijvoorbeeld op zondag 21 oktober, lees verder,
  • lijkt het ons een kans om - in navolging van Rotterdam - een proef te doen met het opfleuren van vuilcontainers, lees verder
  • hebben we n.a.v. een vraag van een lid nagegaan welke zaken uit ons werkgebied bij de Delftse ombudsman terechtkomen, lees verder
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp