Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Nazomer

Na een wat minder overtuigende zomer, begint de nazomer ons weer meer te bieden. Nog niet het moment om over winterkou na te denken, maar het warmteplan noopt ons daar wel toe. Want warmte moet onze rust niet in gevaar brengen. Dat kan ook het geval zijn met woonoverlast; de druk op de stad neemt weer toe, zien we door aan- en afrijdende verhuizers en verhuisouders. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast. Warmte kan in de zomer zorgen voor hittestress; goed nieuws dat de asfaltvlakte op de kruising Wateringsevest Nieuwe Plantage gaat worden aangepakt. Tegen hittestress zijn bomen ook van groot belang. Graag zoeken we met de leden binnenkort weer zo’n boom op, voor een buurtborrel en om weer eens te bomen. Duimen dat het nog even blijft nazomeren!

Woonoverlast en de wijkrechter

Overlast van buren of buurtgenoten kan het woongenot behoorlijk onder druk zetten. Wij hebben op een rijtje gezet wat u allemaal kunt doen om dit probleem opgelost te krijgen. Een nieuw initiatief hierbij is de wijkrechter.
Lees verder

Warmteplan rampzalig voor oude buurten binnenstad

In het kader van het Klimaatakkoord moeten alle huizen en gebouwen in Nederland in 2050 van het aardgas af. Hiervoor heeft Delft het Warmteplan Delft 2021 opgesteld. Dit plan is niet goed voor de bewoners van de oude buurten in de binnenstad.
Lees verder

Kruising Wateringsevest met Nieuwe Plantage op de schop

De kruising Wateringsevest met Nieuwe Plantage en directe omgeving gaat heringericht worden, is het plan. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen volgens het nieuwe Mobiliteitsprogramma Delft 2040.
Lees verder

 

BBN Buurtborrel

Op donderdag 23 september houden we na twee jaar weer een buurtborrel. Het bestuur nodigt u als lid van harte uit! Aanmelden vooraf is verplicht.
Lees verder

En verder

  • is op donderdag 19 augustus overleden ons lid Ben de Jong, die woonde aan het Rietveld. Wij wensen de familie sterkte bij dit verlies.
  • vindt de wegens  corona uitgestelde ALV van onze belangenvereniging plaats op woensdag 29 september - leden ontvangen binnenkort meer informatie hierover. 
  • zijn we benieuwd of de nieuwe regels rond verkamering en opdelen van woningen effect hebben en roepen u op met ons mee te kijken, lees verder
  • hebben we Delfland gevraagd ons te informeren over de verdere aanpak en oplossing van het kroosprobleem, lees verder
  • heeft onze fotopuzzeltocht over bruggen in BBN gebied nog geen goede inzending opgeleverd, de prijs is voor de eerste goede inzender, lees verder.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp