Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Vuurwerkvrij?

2018 is bijna ten einde. Een jaar met ongekend veel zon, en opmerkelijk weinig regen. Dat is de laatste dagen wel anders: grijs domineert de kleuren, ook in de binnenstad. Een beetje saai, denken we dan al snel. Dat lijkt ook te gelden voor het nieuwe college. Dit jaar gestart, maar veel dossiers liggen nog in de werkkamer en zijn nog niet afgevuurd naar de politieke arena. Oplossingen voor de groeiende fietsparkeerdruk, minder vrachtverkeer en een oplossing voor het gescheiden ophalen van huisvuil in de binnenstad bijvoorbeeld - we wachten met spanning op concrete maatregelen. Toch was 2018 bepaald geen saai jaar, bijvoorbeeld door prachtige buurtactiviteiten die schitterden als sterretjes. Zoals de kinderspelen op de Raam, de Lampionnenoptocht, druk bezochte buurtborrels. En dat brengt ons bij de nieuwjaarsreceptie op 9 januari: je bent van harte welkom! Zonder vuurwerk dan wel.
Een goede jaarwisseling en een schitterend nieuwjaar!

Parkeren in autoluwplus: daadkracht mist

In het autoluwplus-gebied van de binnenstad wordt veelvuldig door auto’s met een ontheffing geparkeerd terwijl dit niet is toegestaan. De aanpak vanuit het college ontbeert daadkracht.
Lees verder

Verkameringsbeleid: tussenbalans

Het is een jaar gelden dat het nieuwe verkameringsbeleid van kracht werd. Tijd voor een tussenbalans.
Lees verder

Steeds meer horeca in de binnenstad

De belangenverenigingen in de binnenstad zien vaak detailhandelszaken verdwijnen, en er horeca voor in de plaats komen. Reden te pleiten voor extra maatregelen.
Lees verder
 

Politiek café: van afval naar grondstof

Op 18 december organiseerden VVD en GroenLinks een politiek café over afval en circulaire economie. BBN was daarbij.
Lees verder

En verder

  • een inspirerend voorbeeld hoe je zelf achterstallig openbaar groen kan aanpakken, lees verder
  • voor de agenda: de nieuwjaarsreceptie van BBN op 9 januari in de Plataan, lees verder
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp