Copy
Dit is de HTML nieuwsflits van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsflits berichten we u over actuele zaken.
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Lekker weg in eigen stad

Veel mensen gaan niet of anders op vakantie. Daarom komt BBN deze zomer met ‘Lekker weg in eigen stad’, een rubriek met tips en activiteiten die u deze zomer verantwoord kunt doen, om dichtbij toch te kunnen ontspannen. Zie hier voor alle afleveringen.

Aflevering 8 en 9
We komen in de laatste weken van de zomer. Allereerst: een fotoprijsvraag! We zijn op zoek naar de foto’s over “de corona zomer in Binnenstad Noord”. Veel is anders deze zomer. We zijn  benieuwd naar mooie foto’s. Originele foto’s. Denk b.v. aan stilte, mensen die om elkaar heen dansen, de uitgebreide terrassen, musea met bezoek op afspraak, wachtrijen voor winkels, vreemde markeringen, mondkapjes als het nieuwe zwerfafval.
Details over deze fotoprijsvraag vindt u in aflevering 8, klik hier; inzenddeadline is 7 september. En natuurlijk is er weer een niet te versmaden prijs, in de vorm van het Taartje van Vermeer; dat los van de eer!

In aflevering 9 een fietstocht over nieuwe paden naar de Ackerdijkse Plassen en in de Groenzoom. De laatste jaren zijn in het gebied tussen Delft, Zoetermeer en Rotterdam veel nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd, inclusief nieuwe natuur. En dat biedt mogelijkheden om tussen oprukkende bebouwing mooi groen en veel vogels te spotten. En er is zelfs een uitgebreid kanogebied bijgekomen!
Zie voor de routeomschrijving aflevering 9, klik hier.

Fotopuzzeltocht
Voor onze fotopuzzeltocht, aflevering 5, heeft u nog een week de tijd. Komt u er niet uit? Overleg met buren, andere BBN leden en ontdek leuke gekke plekjes in ons gebied! Klik hier. En ook zonder alle foto's te vinden is de zin te vormen, en daar gaat het om!

Kinderpuzzeltocht
Het is niet meer mogelijk de antwoorden van 'Puzzeltocht voor kinderen over Delft'  in te leveren; de inzenddatum is verstreken. Je kunt natuurlijk de tocht nog wel lopen, maar je loopt niet meer mee voor de prijs. Zie hier voor de tocht.
De antwoorden staan vanaf nu op de site, zie hier.
En we hebben een winnaar! De winnaar van de tocht had 0 fouten en is geworden: JIP STRUYK. Van harte gefeliciteerd! Jip ontvangt binnenkort de prijs
 

Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp