Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Een mooi nieuwjaar!
BBN wenst u allen een mooi nieuwjaar! Met mooie buurtcontacten, en veel plezier van de mooie woon- en leefomgeving van ons deel van de binnenstad van Delft. Ook het komend jaar willen we ons als vereniging daar weer voor inzetten, en we hopen weer dat u met ons meedenkt en doet.
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor onze nieuwjaarsreceptie, het Vlamingstraatje van Vermeer, het dreigend grondwater en het bezoekersparkeren. En reacties zijn welkom, u kunt "Reactie toevoegen" onder de berichten op de site hiervoor gebruiken.  

 
 


Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Belangenvereniging Binnenstad Noord zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 januari, in het Rietveldtheater, Rietveld 49 (op het pleintje).
U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur.om elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen en om ideeën voor het komend jaar te delen.


Straatje van Vermeer is Vlamingstraat

De Vlamingstraat is wereldnieuws. De historische locatie van “Het straatje” van Johannes Vermeer is hier, ter hoogte van de huidige nummers 40 en 42, met de steeg ertussen. En dat zorgt voor veel media-aandacht. Lees verder.
 


Gemeente Delft neemt stoppen grondwateronttrekking voor haar rekening

De gemeente Delft zal zorgen voor het gecontroleerd beëindigen van de grondwateronttrekking van DSM gist. Voor BBN reden de gemeente aan te spreken op de manier van monitoren van de effecten. Lees verder


Eerste ervaringen nieuwe bezoekersparkeren

De gemeente heeft het gebruik van de nieuwe digitale bezoekersregeling - de vervanging van de oude bezoekerskaart - geanalyseerd. En werkt aan een aantal verbeteringen. Via de klankbordgroep parkeren volgt BBN de ontwikkelingen. Geef uw ervaringen door. Lees verder

 


En verder
  • is de eerstvolgende reguliere BBN bijeenkomst gepland op dinsdagavond 9 februari
  • wordt binnenkort een nieuwe vergunningsaanvraag voor horeca op de Paardenmarkt verwacht, lees verder
  • waren handhaving en spreiding van evenementen en meer aandacht voor geluidsoverlast belangrijke thema's in de commissievergadering over de evaluatie van het evenementenbeleid, zie verslag op de gemeentesite
  • wachten we nog op een besluit over het vervolg van de straatwerkzaamheden op het Rietveld, lees verder 

 

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp