Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Herfst
Prachtige herfstkleuren stellen weemoed over een zomer die dan toch verdwenen lijkt nog even uit. En beter herfstbladeren op de weg dan afval, zullen diverse bewoners denken. Een mooie bijkomstigheid van het verdwijnen van de zomer is dat kroos niet tegen de kou kan. Dat geeft weer een helder zicht op het fietsparkeren op de bodem van de grachten. Al met al stof tot praten: en gelukkig, op 15 november is er weer een bijeenkomst van onze belangenvereniging.


Woonvisie Delft 2016 - 2023
De gemeente Delft heeft de Woonvisie 2016-2023 opgesteld. Voor de binnenstad wordt als strategie genoemd 'de markt zijn werk laten doen'. Ons inziens is dat niet voldoende. Lees verder.


Paddenstoelenwandeling
Bij de herfst horen paddenstoelen. En vlakbij de binnenstad vind je er veel. Zin om met ons mee op zoek te gaan? Op 20 november organiseren we een excursie. Lees verder.en geef je op via het contactformulier


Van kruimel tot parel?
De Raad van Delft heeft zich over kruimelgevallen gebogen. BBN is blij met de inzet en vasthoudendheid van de gemeenteraad, en de toezeggingen van de wethouder bieden nu toch meer ruimte aan de politiek. Het kan nog beter, en we doen daarvoor een drietal concrete suggesties . Lees verder


BBN wil openbare ruimte opfleuren
Op de afgelopen BBN bijeenkomst hebben we inspiratie opgedaan over de natuur in de buurt en het mooi maken van boomspiegels. Lees hier. We helpen graag mee met meer kleur in de openbare ruimte. Leden kunnen vanuit de vereniging narcisbollen krijgen, die we samen gaan planten op 'BBN leuk je boomspiegel op'-dag. lees verder


Voldoende beschermd tegen extreme regenval?
Het college heeft recent het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 aan de raad gestuurd. Welke keuzes worden gemaakt bij de besteding van onze rioolheffing? Lees verder


En verder
  • is de volgende BBN bijeenkomst op dinsdag 15 november op het Rietveld, lees verder
  • is BBN i.v.m. het nieuwe afvalophaalbeleid voor drie straten dringend op zoek naar een afvalkoerier (m/v), lees verder
  • komt er een evaluatie van het in 2014 ondertekende convenant horecaoverlast
  • heeft de burgemeester zich door BBN en de betrokken bewoners op de hoogte laten stellen van de ervaringen met de komst van het Straatje
  • komt er geen papieren brief meer over de verlenging van de parkeerproducten, dus goed in de gaten houden is het devies
  • wachten we nog op een reactie op onze brief van 8 september over huisvuilophalen

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp