Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
In beweging!
Snelle auto's en brommers die voetgangers het leven minder prettig maken. Grondwater dat omhoog gaat komen. Afval dat anders "ingezameld" gaat worden en ruimtelijke veranderingen waar over geparticipeerd kan worden. Er is weer het nodige in beweging in de binnenstad. De BBN werkgroepen zijn er druk mee doende.
Wilt u de koers mee bepalen? Reageer op de berichten op de website. Kom naar de komende BBN bijeenkomst op 14 juni. En sluit u aan bij een van de werkgroepen!


Te hard rijden in autoluwplusgebied

Het autoluwplusgebied is een voetgangersgebied, waar voor auto’s en brommers een maximum snelheid van 15 km/uur geldt.  Er wordt echter vaak te hard gereden door zowel auto’s als brommers. Dit is onveilig en geeft veel overlast. Lees verder.
 


Evaluatie proeven afvalinzameling

In de binnenstad zijn twee proeven gedaan met een andere wijze van afval ophalen c.q. afval wegbrengen. De proeven zijn inmiddels geëvalueerd. Lees verder.
.


De Delftse Participatie Aanpak bij de Omgevingswet

Hoe organiseer je straks onder de nieuwe wet dat belanghebbenden betrokken worden bij projecten in de leefomgeving? De gemeente Delft is hier serieus mee bezig, en heeft een eigen aanpak ontwikkeld. Lees verder.
 


Afbouw grondwateronttrekking gaat beginnen

Er gaat nu daadwerkelijk gestart worden met de reductie van de grondwateronttrekking Delft Noord. Het college heeft hierover de raad per brief geïnformeerd. De brief is dinsdagavond 16 mei besproken in het zogenaamd Delfts Kwartiertje. Lees verder.
 


En verder
  • heeft een wijziging plaatsgevonden van de vergunning voor het restaurant in de Buccaneer, lees verder
  • zijn op zondagavond er straks minder parkeerproblemen, lees verder
  • stimuleert De Klis ondernemers en bewoners het gebied mooi te houden, goed initiatief, lees verder
  • stagneert de verbetering van de waterkwaliteit helaas, lees verder
  • is de volgende BBN bijeenkomst op 14 juni 2017, stukken worden komend weekend verstuurd, lees verder
  • stuurt BBN de leden altijd de vergaderstukken per mail, mocht u die niet ontvangen, stuur dan een mail naar bestuur@binnenstadnoord.nl

Copyright © 2017 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp