Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Op zoek naar de parel
Delft als Parel in de Randstad. Een mooie metafoor waarmee Deetman in zijn recente advies aan de gemeente probeert Delft de put uit te praten. Als bewoners van de noordelijke binnenstad weten we natuurlijk niet beter. Een parel verdient het mooi te zijn, en daarom hopen we op enthousiasme voor o.a. een middagje samen de stad poetsen. Een parel trekt ook bewonderaars aan. Dat is leuk, als ze niet te obsessief op zoek zijn naar de parel. BBN zet zich, met steun van een groeiende groep leden, op beide fronten in. Voor beide onderwerpen en meer, zie hieronder in de nieuwsbrief.

 
Veel ideeën nota vrachtverkeer overgenomen


Het college van B&W heeft de nota Optimalisatie Autoluwe Binnenstad naar de gemeenteraad gestuurd. De nota geeft een overzicht van alle acties die moeten leiden tot een autoluwe binnenstad en daardoor een meer aantrekkelijke binnenstad. BBN is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze nota. Lees verder


Geef je op voor opschoondag en help de buurt mooi te houden 

Op 19 maart is het nationale opschoondag. Samen willen we een stukje van de noordelijke binnenstad schoner gaan maken. Doe mee en geef je op. Lees verder


Vermeer komt thuis, ook in de Vlamingstraat

Het Straatje van Vermeer komt terug in Delft. Ook de Vlamingstraat krijgt het daardoor druk. Daarom voert het bestuur van BBN samen met de bewoners van nr. 42 overleg met Museum Prinsenhof en de Gemeente Delft. Lees verder


Bezoekersregeling

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Er gaat gewerkt worden aan varianten, en maatwerk. Lees verder
 
 


En verder
  • hebben we in februari de grens van 300 leden gepasseerd, lees verder.
  • is eind januari voor de derde keer een vergunning voor horeca ingediend door de Buccaneer op de Paardenmarkt, lees verder
  • vindt op 19 april de ALV van BBN plaats

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp