Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Overleg in Delftse binnenstad 

Er wordt heel wat afgepraat, in en over de Binnenstad. BBN draagt zijn steentje daar aan bij. Een positief voorbeeld is het overleg rond de evaluatie van het evenementenbeleid, een werkwijze die voor herhaling vatbaar is.
Ook zelf organiseren we weer ons eigen reguliere overleg, in de vorm van een BBN bijeenkomst op dinsdag 10 november.
In deze nieuwsbrief weer diverse zaken die ons als binnenstadbewoners raken.


Evaluatie evenementenbeleid vastgesteld

Het college van B&W heeft op 29 september de evaluatie evenementenbeleid vastgesteld. In het toekomstige beleid wordt beter rekening gehouden met de overlast van evenementen. BBN is positief over de evaluatie en de voorstellen, en hoopt dat deze snel geconcretiseerd worden. Lees verder


Meer elektrische oplaadpunten in Delft: hoe en waar?

Er komen steeds meer elektrische voertuigen, en dat betekent dat de behoefte aan oplaadpunten toeneemt. De gemeente is nagegaan hoe tot een goede openbare laadinfrastructuur te komen, en kiest voor een zogenaamd vergunningsmodel. Geen slechte keuze, wat BBN betreft, maar aandachtspunt blijft dit in te passen in de schaarse parkeerruimte in de binnenstad. Lees verder


Update werkzaamheden Rietveld en Vlamingstraat november 2015

De werkzaamheden aan Rietveld en Vlamingstraat vorderen gestaag. Op het Rietveld is nader overleg geweest over de te volgen werkwijze aan de zuidzijde. Daardoor hebben de werkzaamheden daar enkele weken stilgelegen.  Lees verder


Kamerverhuur: ook in binnenstad Noord?

Kamerverhuur neemt hand over hand toe in het westelijke deel van de binnenstad. Het huidige aantal (studenten)panden bepaalt daar op een aantal plaatsen het leefklimaat. Speelt dat ook in Binnenstad Noord? Lees verder.

 


En verder
  • is de eerstvolgende BBN bijeenkomst op 10 november, om 20 uur, zaaltje Rietveld 118
  • is een aanvraag voor een vergunning om horeca mogelijk te maken op de Paardenmarkt ingediend lees verder
  • zijn de regels voor gehandicaptenparkeren veranderd lees verder
  • is het meldpunt openbare ruimte hier te vinden

Copyright © 2015 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp