Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Nieuws van BBN

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen. We maken ons zorgen over het soldatenbosje en zien graag beleid over zwaar verkeer. Verder willen we het netwerk binnenstad onder uw aandacht brengen. En u informeren over de stand van zaken van de werkzaamheden aan Rietveld en Vlamingstraat. Tenslotte vragen we uw medewerking om de werking van het meldpunt overlast beter te maken.


Het soldatenbosje: een groene parel in de binnenstad

Aan het Oostplantsoen ligt het zogenaamde soldatenbosje. “Even buiten”, is voor velen het gevoel als je door dit bosje loopt of rijdt. Maar ook ecologisch een waardevolle plek voor de binnenstad. Maar nu zijn er bomen met een witte stip; hun doodvonnis: de gemeente gaat kappen i.v.m. dunning. BBN maakt zich zorgen. Lees verder
 


Grote (vracht)wagens: de binnenstad is er niet voor gemaakt

Afgelopen week waren er drie incidenten in de binnenstad waarbij te grote voertuigen voor schade zorgden. En behoorlijke verkeersstremmingen. Het wordt tijd voor beter beleid t.a.v. grote wagens, dat ook gehandhaafd wordt. Lees verder
 


Netwerk binnenstad

Het Netwerk Binnenstad is een netwerk van bewoners, bezoekers, ondernemers van de binnenstad van Delft. Het netwerk komt een aantal keren per jaar bij elkaar en stimuleert samenwerking om de ambitie voor de Delftse binnenstad te realiseren: vitaal, economisch gezond en een huiskamer voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Lees verder
 


Update werkzaamheden Rietveld/Vlamingstraat

Het werk aan Vlamingstraat en Rietveld vordert, maar het is ook puzzelen. Elke verandering heeft consequenties voor andere onderdelen. Soms duurt iets langer, soms kunnen ook extra werkzaamheden worden ingepast. De medewerkers van de aannemers worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Deze week is er een nieuwe planning gemaakt. Lees verder.


Aanpak kinderziekten meldpunt overlast

Heeft u overlast van een horecabedrijf? Meld uw klacht dan bij het Meldpunt Overlast, telefoonnummer: 0900 8844. Maar het meldpunt heeft nog wat kinderziekten, hebben we ontdekt. Daarom wil BBN zelf ook graag op de hoogte zijn van de klachten, om te controleren of het systeem inmiddels beter werkt. Lees verder
 


En verder
  • vindt de algemene ledenvergadering van BBN plaats op 14 of 21 april (meer info volgt op de website)
  • is de gemeente trots op de nieuwe manier van samenwerken met bewoners bij de herinrichting van Rietveld en Vlamingstraat, zie hier
  • is de werkgroep Groen en Speelplaatsen ingesteld en zijn andere werkgroepen uitgebreid; mensen die willen meedoen in een of meerdere BBN-werkgroepen zijn van harte welkom; graag doorgeven via het contactformulier
  • hebben de leden het verslag van de afgelopen BBN bijeenkomst ontvangen (zo nee, dan bent u nog geen lid)
  • vindt u hier meer over de grondwaterstanden in o.a. ons deel van de binnenstad
     

 

 

Copyright © 2015 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp