Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Nazomeren

September, na een mooie zomer genieten we graag nog even verder van de stad. Bijvoorbeeld op 4 oktober, als we weer een BBN buurt borrel houden in De Plataan (vanaf 17 uur). Ook een andere boom vraagt onze aandacht, die op de kop van de Voldersgracht. Maar niet al het groen nemen we even enthousiast in onze armen; we doelen dan op groen in het water: het weer welig tierende kroos. Op de komende BBN bijeenkomst op 19 september nieuws daarover, het Hoogheemraadschap komt vertellen over de pilot om hier iets aan te doen. Verder in deze nieuwsbrief o.a. puzzelnieuws en parkeren op vreemde plekken.

Geen kap boom kop Voldersgracht

De gemeente wil de grote boom op de Voldersgracht naast de Schreibrug kappen. Naar ons idee niet nodig, niet duurzaam en slecht in verband met hittestress.
Lees verder

Weer veel kroos in oostelijke binnenstad

De afgelopen weken is er weer veel kroos in de grachten van de binnenstad ontstaan, in het bijzonder in het Rietveld en de Vlamingstraat. Wij hebben hierover een incidentmelding gedaan bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
Lees verder

Parkeren in autoluwplus-gebied aanpakken

In het autoluwplusgebied van de binnenstad wordt veelvuldig door auto’s geparkeerd terwijl dit niet is toegestaan. Dit leidt tot overlast en onveilige situaties in dit krappe verkeersgebied. BBN heeft de gemeente vragen gesteld en daarbij ook een oplossing aangeboden.
Lees verder

Oplossing zomerpuzzel

In onze nieuwsbrief van begin juli presenteerden we een zomerpuzzel in de vorm van een fotoquiz om te onthaasten in de zomerperiode. Vermoedelijk hebben veel lezers daar bijzonder goed gehoor aan gegeven.
Lees verder

En verder

  • de mening van BBN over de Prinsenhofplannen, lees verder
  • laat de bekendmaking van evenementen te wensen over, lees verder
  • kunt u uw mening geven over Delft aardgasvrij, lees verder
  • kunt u ook uw mening geven over de Omgevingsvisie, lees verder
  • is 19 september de eerstvolgende BBN bijeenkomst, lees verder
  • is er 4 oktober weer een BBN Buurt Borrel, vanaf 17 uur in de Plataan
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp