Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Feestdagen
Sinterklaas is nog maar net weggesneld, of het volgende feest heeft al weer plaatsgevonden: Lichtjesavond. De opmaat naar de kerst! De kerstverlichting die op feeërieke wijze de bomen in de winkelstraten verlicht, de verlichte bomen achter de vensters: de binnenstad is een mooi decor voor de decembermaand. We mogen er trots op zijn dat we in de Delftse binnenstad wonen. De op een na best gewaardeerde grachtenstad volgens de website dagtripper.nl (wie had er ooit van gehoord?), lezen we in Delftse Post. Poeh! ons eigen oordeel volstaat, toch?


Rapport over fietsparkeerprobleem binnenstad

Er is een tekort aan fietsparkeerruimte in de binnenstad. In een recent rapport analyseren we de omvang en doen we een aantal aanbevelingen. Het rapport is begin december aan het college aangeboden. Lees verder


Raad stemt in met woonvisie

De Woonvisie 2016-2023 van het college heeft op 1 december de instemming gekregen van de raad. BBNN is bij met de aandacht voor huisvesting van ouderen, studenten en de sociale voorraad, en is benieuwd naar de uitwerking in concrete maatregelen. Lees verder


Bollen in boomspiegels

Met als aanleiding de afronding van de herbestrating van Vlamingstraat / Rietveld e.o. was het op 10 december ‘pimp je boomspiegel’-dag. Op naar het voorjaar! Lees verder


Rode Loper: plannen winkeliersvereniging

De winkeliersvereniging Poort van Delft heeft een basisontwerp voor de herbestrating en herinrichting van de zogenaamde rode loper laten maken. Een goed initiatief, maar de nu gedane voorstellen leveren problemen op betreffende verkeersstromen, fietsparkeren, dwarsprofiel en verkeersknelpunten. Lees verder.


En verder
  • blijven kliko's soms meerdere dagen op de verzamelplekken staan, wat geen fraai gezicht is en bij hardere wind bovendien onveilig kan zijn. Zou mooi zijn als iedereen die een kliko heeft deze zo snel mogelijk weer zou weghalen.
  • is de nieuwjaarsreceptie van BBN gepland op woensdagavond 18 januari.
  • is de tussentijdse evaluatie parkeerbeleid in de raad besproken, maar zijn maatregelen uitgesteld tot bij de behandeling van de voorjaarsnota, lees verder
  • hebben we bij windkracht 9 een mooie paddenstoelenwandeling gemaakt die naar meer smaakt, lees verder
  • werden we gewezen op de mogelijkheid om ook als bewoner een rondje met de tuk tuk te maken, lees verder

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp