Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Opkrabbelen

De binnenstad in coronatijden. Het blijft wennen. Toch worden veel dingen ook weer opgepakt, en ontstaan er nieuwe initiatieven. Maar lang niet iedereen kan zo makkelijk doorgaan; we zijn blij met mensen die elkaar willen helpen.

In deze nieuwsbrief deels corona gerelateerd nieuws, een ruimer aanbod van helpende handen, een nieuwe invulling van de Kinderspelen en aandacht voor een initiatief juist nu lokaal te kopen. Maar ook de beleidsontwikkeling gaat door. Bijvoorbeeld rond de huisvesting van ouderen in de binnenstad. En de kwaliteit van het groenbeheer. Ook is een voorstel voor de langverwachte nadeelcompensatieregeling in verband met het stoppen van de grondwateronttrekking verschenen. Een Veilig Verkeer Nederland adviseerde negatief over shared space.

Met Pasen hebben veel bewoners plezier gehad in het zoeken naar paaseieren, want voor plezier hoef je niet naar de bollenvelden. Ook veel leesplezier met de nieuwsbrief gewenst.

Hulp nodig? 

Heb je in deze bijzondere coronatijden hulp nodig? We ontvingen spontane aanmeldingen van mensen die graag hulp geven. BBN wil graag meehelpen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De helpers van BBN staan klaar, niet alleen voor boodschappen doen en honden uitlaten, maar ook voor hulp bij schoolwerk en computervragen, of voor assistentie bij het bezighouden van kinderen: beweegspelletjes, knutselen.
lees verder


Voorstel nadeelcompensatie afbouw grondwater- onttrekking Delft Noord schiet te kort

Het college heeft een voorstel nadeelcompensatieregeling voor de afbouw van de grondwateronttrekking Delft Noord naar de gemeenteraad gestuurd. Het voorstel is echter onduidelijk en geeft niet de indruk bedoeld te zijn om gedupeerde burgers te helpen. 
lees verder

Veilig verkeer Nederland: geen 'shared space' op de gracht in de binnenstad

De gemeente wil de Verwersdijk oostzijde vanaf Rietveld tot en met Doelenplein inrichten als shared space. BBN vindt shared space op de grachten in de binnenstad gevaarlijk en heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies gevraagd. Het advies van VVN is: geen shared space toepassen op de gracht.
lees verder

Te weinig aandacht voor zelfstandig wonende ouderen 

De gemeente stelt naar aanleiding van het onderzoek “Langer en Weer Thuis Delft” dat de huisvesting van zelfstandig wonende ouderen nu en in de toekomst geen wezenlijk probleem is. Naar onze mening is dat niet terecht.
lees verder
 

Kinderspelen 2020

Door het coronavirus kunnen de Kinderspelen op de Raam dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. Er komt dit jaar ook geen collecte. De kleurplatenwedstrijd gaat wel door en hoe‼ Zorg dat je uiterlijk morgen 17 april meedoet.
lees verder

 

Het gras blijkt minder groen dan beloofd

Bij behandeling in de gemeenteraad van het collegevoorstel het onderhoudsniveau van de openbare ruimte definitief te verlagen gaf de wethouder hoog op van twee nieuwe wijzen van groenbeheer, namelijk Gedifferentieerd beheer en Participatie en zelfbeheer. Recent is het Beheerplan groen en water verschenen waarin deze aspecten zijn geconcretiseerd. Dat valt bar tegen.
lees verder

En verder

  • heeft de paaseierenzoekactie voor veel enthousiasme gezorgd, lees verder
  • heeft de Delftse Rekenkamer een rapport geschreven over de informatievoorziening door de gemeente, lees verder
  • is het nu extra belangrijk lokale ondernemers te steunen, lees verder
  • komen we als bestuur binnenkort met een voorstel over de ALV "in coronatijden"
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp