Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Een frisse start

Bijna vier weken is 2020 al weer 'on track', maar voor ons geen reden om niet nog even terug te kijken naar de gezellige nieuwjaarsreceptie van onze belangenvereniging. Een feestje was het! Feestjes speelden ook een rol in het jonge politieke jaar, en dan hebben we het niet over de politici die op bezoek waren bij onze nieuwjaarsreceptie. Nee, feestjes met versterkte muziek in qua geluid slecht geïsoleerde ruimten, die sommige raadsleden meer mogelijk willen maken.
Maar ook het serieuze werk gaat weer beginnen. Op 5 februari houden we de eerste BBN bijeenkomst dit jaar. U bent van harte welkom. Om uw ideeën en of uw zorgen te delen. Bijvoorbeeld over fietsen als het nieuwe blik. Passanten als nieuwe ‘bewoners’. Vergroening als klimaatmaatregel. We zien u graag, om 20 uur op onze vergaderlocatie Rietveld 118.


Nieuwjaarsreceptie 2020: een impresse

Op woensdag 8 januari hield BBN haar nieuwjaarsreceptie. Het was een volle bak in De Plataan, met veel leden die waren gekomen. Ook de politiek was goed vertegenwoordigd.
Lees verder
En als je de toespraak van de voorzitter nog eens wilt lezen,
Lees verder

Fietsparkeren: voortgang

Vlak voor de Sint stuurde het college een brief aan de raad over de voortgang van een aantal maatregelen uit de uitvoeringsagenda fietsparkeren 2018-2021. Wat betekent dat voor het BBN gebied?
Lees verder

Incidentele festiviteiten: een weerbarstig dossier 

Op donderdag 9 januari was er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst van de raadscommissie EFB over de evaluatie incidentele festiviteiten. BBN was bewust niet aanwezig. Waarom?
Lees verder

 


Collectieve festiviteiten 

In de gemeenteraad van Delft is onlangs uitgebreid gesproken over incidentele festiviteiten. Hiernaast bestaan er collectieve festiviteiten. Wat zijn dat eigenlijk?
Lees verder

En verder

  • is 2020 het jaar van de Wilde Eend en zijn de eendenkorven in bijzonder blijde verwachting
  • mogen er twee tandjes bij, als het gaat om het verwijderen van wrakken en weesfietsen in Delft, lees verder 
  • stuurt de penningmeester begin februari de contributiemails naar de leden. De bedragen zijn gelijk aan vorig jaar: € 10 voor gewone leden, € 2,50 voor partnerleden en € 20 voor organisatieleden. Soms komt zo’n e-mail niet door uw spamfilter, die filters werken nu eenmaal niet perfect. Wilt u daarom zonodig uw spambox controleren op “goede” mails? Als uw e-mailadres gewijzigd is, dan graag even een berichtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl. U mag ook spontaan het bedrag overmaken naar NL16 RABO 0300 6791 06 tnv Belangenvereniging Binnenstad Noord, graag wel met vermelding van uw adres. Het combineren van betalingen in één overschrijving levert ons een kostenbesparing op.
  • is er wegens verzakking en schade aan een monumentale tunnel vertraging in de wegwerkzaamheden op het Oostplantsoen; tot 1 augustus 2020 blijft de weg hier gesloten.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp