Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delft. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Belangenvereniging Binnenstad Noord i.o. start ledenwerving 
BBN wil vereniging worden, en met onze achterban gaan we de komende tijd actief leden werven. Verderop in deze nieuwsbrief aandacht voor onze flyeractie. Maar wacht niet op de flyer! Word - voor zover u dat nog niet bent - vandaag nog lid van de vereniging en geef u op (klik hier). En voor elk 25ste lid hebben we een aardigheidje. Vraag uw buurtgenoten hetzelfde te doen. Stuur bijvoorbeeld deze nieuwsbrief door, om hen te wijzen op de mogelijkheid lid te worden van BBN.
Als we straks de definitieve stap zetten om als bewonersplatform Binnenstad Noord vereniging te worden, kunnen we nog krachtiger voor de belangen van de bewoners in ons deel van de binnenstad op komen. We zullen dat zo nodig samen doen met de andere twee belangenverenigingen in de binnenstad; met elkaar dekken we de binnenstad straks af.  
Wilt u meepraten over onze activiteiten en meedoen aan de meningsvorming? U bent van harte welkom op onze komende bijeenkomst op 23 september.


Evenementen: nog veel onduidelijk 
 
Een mooie nazomer en een mooie binnenstad. Een prachtig decor voor evenementen, waar niet alleen toeristen maar ook veel bewoners van genieten. Maar het botst soms ook wel: evenementen en wonen in de binnenstad. Welk afwegingskader geldt dan? Er blijkt nog veel onduidelijkheid, bij ons, maar ook bij de handhavers.
Reden voor een gezamenlijke brief namens de drie belangenorganisaties aan het stadsbestuur  lees meer.
 

 


Afval

De binnenstad heeft weinig plek voor ondergrondse afvalcontainers, en ook veel huizen hebben weinig (buiten)ruimte om afval tijdelijk op te slaan. Het afval ophalen luistert dan nauwer, en als het mis gaat is er snel meer overlast. Wie weet uit zijn hoofd wanneer het een even week is? Maar alleen dan mag het papier naar buiten. En als er dan ook nog een betonauto staat te draaien op de gracht... Een helder ophaalbeleid, tijdig legen van verzamelcontainers, toegang tot ondergrondse containers: zaken die we als BBN belangrijk vinden.
De gemeente Delft organiseert een aantal avonden over afvalinzameling en afvalscheiding; de avond voor de binnenstad vindt plaats op 15 september. Meer informatie is op de site van de gemeente te vinden. 

 

Flyeractie


Onderdeel van onze ledenwerfactie is een flyeractie. In de noordoostelijke binnenstad worden de komende weken huis aan huis flyers bezorgd, en hopen we veel bewoners over te kunnen halen om lid te worden.
Want in de afgelopen 25 jaar dat we als bewonersgroep actief zijn, is veel bereikt en daarmee willen we door kunnen gaan.
De pers is benaderd, de flyers liggen klaar en de eerste zijn al bezorgd. Als je niet kunt wachten om de flyer te zien, of nu al meer informatie wilt, kijk dan hier.
 


Straatonderhoud
 
Rietveld en Vlamingstraat worden de komende tijd herbestraat. De zuidzijde van de Vlamingstraat is tot eind van het jaar afgesloten voor doorgaand verkeer. De eerste helft van de zuidzijde is inmiddels ook ontdaan van de bestrating, nadat de bomen - met uitzondering van een iep aan de kop die voldoende wortelruimte heeft en een kastanje - zijn gekapt.
Een ingrijpend proces, dat voor overlast zorgt. We zijn dan ook blij dat er over de details van de uitvoering structureel overleg met de bewoners plaatsvindt Lees meer.
 

 
En verder
  • Voor de agenda: eerstvolgende vergadering belangenvereniging dinsdag 23 september 2014
  • Bent u actief op Twitter? Gebruik @BinnenstadNoord in uw Tweets, en volg ons.
  • Heeft het 24/7 meldpunt voor horecaoverlast (0900 - 8844) nog wat babyziektes; geef uw ervaringen door via info@binnenstadnoord.nl of het contactformulier..
 

Copyright © 2014 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp