Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
BBN wacht op de zomer
Nu de geplante narcissen alweer aan het afsterven zijn, begint de zomer dichterbij te komen. Barbecues worden de binnenstad ingedragen, en op terrassen van verkamerde panden worden de eerste buitenfeesten al weer gehouden. Ook BBN houdt een feestje: op 11 mei in de vorm van de eerste leden borrel. In de Plataan - als je ergens een gesprek over boomspiegels kan voeren is het daar. Verder in deze nieuwsbrief koninklijk nieuws, en slechte communicatie van Avalex. Maar dat laatste is eigenlijk geen nieuws meer.
 


BBN leden borrel

Op 11 mei organiseert BBN een borrel voor de leden. Een begin van een nieuwe traditie? Leden zijn van harte welkom! Lees verder.
 


Boomspiegeltuintjes

Boomspiegeltuintjes geven extra kleur en sfeer aan de straat en zij zorgen er ook voor dat er minder afval op straat blijft liggen. We zien er graag meer, en horen graag evaringen met beplanten. Lees verder
 


Avond over kamerbewoning in de binnenstad

Op 2 mei vond een bijeenkomst plaats met vaste bewoners en studenten die ook deels in de binnenstad van Delft wonen. Doel van deze avond was het zoeken naar constructieve oplossingen die ervoor zorgen dat er minder overlast ervaren wordt. Lees verder
 


Ambrosia in boomspiegels

Na de herbestrating van Rietveld en Vlamingstraat is op enkele plaatsen in de boomspiegel de hooikoortsplant Ambrosia aangetroffen. Lees verder

 


En verder
  • vindt op 14 juni de volgende BBN bijeenkomst plaats
  • is Ansje Jonquière die ook optreedt namens de drie binnenstadsbewonersbelangenverenigingen onderscheiden met een lintje, proficiat!. Lees verder
  • was Opschoondag een succes in Binnenstad Noord, lees verder
  • hebben diverse inwoners in de binnenstad van Delft een brief ontvangen van Avalex over wijzigingen in het ophalen van papier, die ten onrechte is verstuurd: er wijzigt niets en de brief kan.... bij oud papier!

Copyright © 2017 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp