Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Zwoele zomerweken

Er wordt heel wat afgepompt de laatste tijd, in onze soms binnenstadspolder. En als de grachten laag staan, is dat de verbeelding van meestal geen goed weerbericht. Het gevoel van zomer stond dan ook nog wat onder druk. Maar aan de andere kant: we houden droge voeten! En dat kan niet iedereen in Nederland ons navertellen.
Naast nieuws over water, deze keer o.a. nieuws over een bijzondere vergunning aan de Paardenmarkt die naar meer smaakt, communicatie over autoluw-plus en de afvalinzamel pilot.
Een mooie zomerperiode gewenst!Vergunning restaurant Paardenmarkt verleend

 

Het ei is gelegd. Op 16 juni is door B&W de omgevingsvergunning verleend voor een restaurant in het complex van de Buccaneer aan de Paardenmarkt. Het maatwerk in de vergunning smaakt naar meer, zeker om bij al bestaande horecapanden in woongebieden eventuele toekomstige overlast door wisseling van exploitant te voorkomen. Lees verder
 


Toegang tot het autluw-plusgebied

 

De pollers bij de toegangen tot het autoluwplus gebied zijn vervangen door camera’s met automatische kentekenherkenning. Vanuit de ondernemers is een duidelijk kaartje gemaakt met hoe het werkt.. Lees verder.
Ook de handhaving van brommers wordt nu onderdeel van het beleid. Lees verder.

 


Proef met nieuwe wijze van afvalinzamelen

 

Delft gaat het huisvuil meer gescheiden inzamelen. In overleg met de belangenverenigingen is een voorstel ontwikkeld voor hoe dat in de binnenstad moet. In het najaar volgt een test in een proefgebied. Lees verder
 

 
Toezegging wethouder rond stoppen grondwateronttrekkning

 

In 2017 zal er gestart worden met het reduceren en uiteindelijk beëindigen van de grondwateronttrekking Delft Noord (DSM). In de commissievergadering van juni zijn door wethouder Brandligt belangrijke toezeggingen gedaan, die er op gericht zijn schade te voorkomen. BBN is erg verheugd met de toezeggingen. Lees verder


En verder
  • vindt de volgende BBN bijeenkomst plaats op 20 september (let op: het is een week vervroegd ten opzichte van eerdere berichten)
  • organiseert het OWEE bestuur op 25 augustus een lunch op de Nieuwe Plantage, lees verder
  • en staat in monumenten.nl een leuk bericht over een buurtgenoot, lees het artikel

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp