Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Lente in de straat

De stad raakt weer in de ban van de lente. Voor BBN reden het afgelopen jaar definitief af te sluiten en de blik naar de toekomst te richten op onze algemene ledenvergadering op 19 april. Hoewel de straatwerkzaamheden rond Vlamingstraat en Rietveld nog steeds niet zijn afgerond, is een ander straatje meer in beeld. Met ook op onze ALV een bijzondere gastspreker over dit straatje. Verder aandacht voor het schoonmaken van straten en nieuwe horeca die slechts een kruimel zou zijn. Reacties op de berichten zijn welkom


ALV met straatje van Vermeer

Op dinsdag 19 april houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Let op: niet op de gebruikelijke plek, maar de locatie is de Musiushof aan de Kantoorgracht 11-68; we beginnen om 20 uur.
Ook dit jaar hebben we weer een gastspreker. We zijn er trots op dat Patrick van Mil, de directeur van Museum Prinsenhof, zal komen vertellen over "ons" straatje van Vermeer. Lees verder

 


Update werkzaamheden Rietveld e.o.

De werkzaamheden aan Rietveld e.o. vorderen gestaag. Fase 2 zal eind april zijn afgerond. Lees verder
 


Opschoondag

Zaterdag 19 maart was het nationale opschoondag. Diverse leden van BBN hielpen mee de binnenstad een stukje schoner te maken. Voor herhaling vatbaar! Lees verder


Horeca op Paardenmarkt en kruimelregeling

Er is voor de derde keer een omgevingsvergunning aangevraagd door de eigenaar van het complex aan de Paardenmarkt, het voormalig depot van het legermuseum, om een van de gebouwen in het complex te mogen gebruiken voor horeca. BBN vindt dat deze wijziging van het bestemmingsplan niet via een snelle procedure mag worden afgehandeld, en pleit voor een zogenaamde kruimelregeling. Lees verder
 


En verder
 
  • biedt Groningen inspiratie voor een alternatief voor de stadsbus, lees verder
  • vinden gesprekken plaats met politieke partijen, lees verder
  • heeft BBN benadrukt dat ouderenhuisvesting een plaats verdient in de woonvisie

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp