Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Afscheid

Kunnen we dan eindelijk afscheid nemen van corona? Hoe graag zouden we dat allemaal willen. De samenleving wordt in elk geval een stuk normaler, nu de anderhalvemeter is afgeschaft. Met een percentage van meer dan 81 volledig gevaccineerden in Delft beginnen de risico’s ook af te nemen.

Ook voor BBN reden een aantal activiteiten voorzichtig weer op te pakken. Een buurtborrel, de ALV, andere buurtactiviteiten: we merken hoeveel leden dat gemist hebben en hoe goed het is elkaar weer gewoon te zien en te spreken. Reden om direct een nieuwe activiteit te introduceren: de buurtkoffie.

Afscheid van de anderhalve meter betekent ook dat we per 1 november openbare ruimte terugkrijgen, die vanwege corona aan tijdelijke terrassen was gegund. Wat door het afscheid van de zomer op diverse plekken sowieso al het geval is, nu het terrasseizoen begint af te lopen. Afscheid nemen we graag van afval, de  periodieke clean-ups bieden mogelijkheden daar ook als bewoner een actieve bijdrage aan te leveren. Afscheid nemen we niet graag van participatie en een eerlijke belangenafweging: de ontwikkelingen rond het Pomphuisplan geven in dit verband weer hoop.

Afscheid nemen van Joop Gravesteijn als voorzitter is een gevoelig punt, maar hoe trots zijn we op een voorzitter die 32 jaar (!) Binnenstad Noord constructief heeft laten bijdragen aan het gemeentelijk beleid en daarnaast allerlei verbindingen heeft gelegd tussen bewoners in de wijk. Op die lijn willen we verder gaan, en daar nodigen we u voor uit!

Kom op de koffie 

Een kopje koffie en praatje met buurtgenoten. Op 28 oktober organiseert BBN een koffieochtend in het Rietveldtheater. Van harte welkom!
Lees verder

Joop Gravesteijn neemt op ALV afscheid als voorzitter

Woensdag 29 september kon er eindelijk weer een BBN-ledenbijeenkomst gehouden worden. Het was de uitgestelde Algemene ledenvergadering van april. Joop Gravesteijn nam na 32 jaar afscheid als voorzitter.
Lees verder

Help de openbare ruimte schoon te houden 

Tijdens de aflopen ALV werd deelname vanuit BBN aan de Canal Cleanup voorgesteld. Dit was aanleiding de diverse acties en mogelijkheden om te helpen onze openbare ruimte schoon te maken op een rijtje te zetten.
Lees verder

Tijdelijkheid terrassen

Afgelopen raadsvergadering lag er een motie ‘Door met tijdelijke terrassen’ om de Beleidsregel die tijdelijke terrasuitbreidingen en tijdelijke terrasboten in de binnenstad vanwege corona mogelijk heeft gemaakt te verlengen tot mei 2022. Geen goed idee, wat ons betreft.
Lees verder

En verder

  • hebben we sinds de vorige nieuwsbrief de volgende nieuwe leden van harte welkom geheten binnen onze belangenvereniging: Ronald Ossendrijver (Nieuwe Langendijk) en Toine van Veghel (Rietveld);
  • konden we op 23 september eindelijk weer een BBN Buurtborrel houden, lees verder;
  • is er een winnaar van de fotoprijsvraag bruggen, Anneke Dukker, zie hier de goede antwoorden;
  • is vrijwilligerswerk - zeker ook voor BBN - leuk om te doen, lees verder;
  • was de ledenactiviteit naar het Agnetapark al heel snel volgeboekt, lees verder;
  • komt er toch inspraak en een raadsadvies over de plannen voor een restaurant in het Kalverbos nu toch de zgn. uitgebreide procedure gevolgd moet worden, lees verder;
  • zal de volgende BBN bijeenkomst plaatsvinden op 24 november, informatie over de locatie volgt nog.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp