Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Nazomeren
Heerlijk septemberweer. Alsof de zomer heeft bedacht dat Delft te mooi is om nu al weg te gaan en nog even in een lome stand wil blijven. En toch is BBN al weer volop in beweging. Met gedoe rond huisvuil en fietswrakken. Maar ook met het vieren van de afronding van wegwerkzaamheden. En daar blijft het niet bij. Op de eerstvolgende BBN bijeenkomst op 20 september praten we er graag verder over, en rekenen op veel input. 
 


Laden en lossen in de hele binnenstad beperkt
Het college is van plan per 1 januari 2017 een protocol logistiek in te laten gaan. Hierdoor wordt het vrachtverkeer in de hele autoluwe binnenstad gereguleerd. Het voorstel verplicht tot een ontheffing, en beperkt o.a. laden en lossen in de hele binnenstad tot 11 uur 's-ochtends. Lees verder


Weesfietsen Wateringsevest verwijderd
Fietsen: er zijn er veel van in Binnenstad Noord, en soms vraag je wat ze ergens doen. Zo ook bij de tramhalte Wateringsevest e.o. Naar aanleiding van een brief van BBN heeft de gemeente actie ondernomen. Lees verder


Onverwachte wijzigingen huisvuilophalen klopt niet 
Houthaak, Rietveld en Vlamingstraat ontvingen een onverwachte brief over per direct wijziging in huisvuilophalen. Wat BBN betreft in strijd met gemaakte afspraken. Het niet meer huis aan huis ophalen van huisvuil blijkt niets te maken te hebben met de herbestrating, maar met een gebrek aan handhaving door de gemeente zelf van de toegankelijkheid, ook voor hulpdiensten. Lees hier verder en ook hier.


Afronding werkzaamheden Rietveld Vlamingstraat
Op 26 augustus werd de afronding van de herinrichting van de Vlamingstraat en het Rietveld gevierd. Lees verder


En verder
  • is op dinsdag 20 september om 20 uur de eerstvolgende BBN bijeenkomst, locatie deze keer Ipse aan de Paardenmarkt met de stadsecoloog als gast.
  • is de picknick aan de Nieuwe Plantage in het kader van de OWEE goed verlopen lees verder
  • is er extra aandacht voor kroosverwijdering uit de grachten lees verder

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp