Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Op naar een mooie nazomer
Eind september is er weer een BBN bijeenkomst, met interessante ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen. In deze nieuwsbrief al enkele voorproefjes. Over de wijziging van afvalinzameling, waar we nog invloed op hebben. Over kroos in de grachten. Over de grote belangstelling bij de voorlichting over de plannen voor het Paardenmarkt complex. En over de voortgang van de werkzaamheden aan de twee grachten, Rietveld en Vlamingstraat.
.


Wijziging afval inzamelen binnenstad nog in onderzoek

In een gesprek met de verantwoordelijk wethouder n.a.v. een brief van de belangenorganisaties, blijkt het nieuwe afvalinzamelingsbeleid voor de binnenstad nog allesbehalve vast te staan. BBN denkt graag mee hoe dan wel. Lees verder.

 


Kroosbestrijding op de agenda

Dichte krooslagen op een sloot kunnen zorgen voor stankoverlast en dode vissen. Delfland heeft onderzoek gedaan naar enkele alternatieve manieren van kroos bestrijden. Hierbij is ingezet op het voorkomen van overlast. Vandaag is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Relevant voor de grachten in ons gebied. Lees verder


Veel belangstelling plannen Paardenmarkt

Op een zeer druk bezochte bijeenkomst, vertelden twee vertegenwoordigers van de Trojaanse Markt over een aantal aanpassingen in de plannen voor het complex aan de Paardenmarkt. lees verder
 

 
Update werkzaamheden Rietveld / Vlamingstraat september 2015 

Terwijl het werk vordert zien we ook onverwachte aanpassingen, onvolkomenheden en mogelijke risico's. Alle reden om een goed contact met de gemeente te onderhouden. Het laatste gesprek met de projectleiding was op 7 september. lees verder
 

En verder
 
  • is de Paardenmarkt op 16 en 17 september slechts beperkt beschikbaar als parkeerplaats, lees meer
  • zijn we nog in afwachting van de rapportage over de evaluatie van het evenementenbeleid, lees meer
  • vindt de eerstvolgende BBN bijeenkomst plaats op dinsdag 29 september om 20 uur lees meer .

Copyright © 2015 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp