Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Afval
Afvalinzameling gaat in Delft veranderen. BBN denkt graag mee, ook omdat de afvoer van afval voor het nodige extra verkeer zorgt. Afvallig is Corrie Schaareman nooit geweest. Jaren een van de motoren van BBN - reden voor een hoge onderscheiding. Geluid valt niet af maar juist op. Dat vraagt voor zorgvuldigheid bij verandering van gebruik, en voor het bewaken van de grenzen. Dat en andere zaken in deze nieuwsbrief. 


Testvoorstellen huisvuilophalen binnenstad

Delft gaat huisvuil meer gescheiden inzamelen. Maar hoe moet dat in de binnenstad? BBN is betrokken geweest bij de selecte van twee testvoorstellen. Binnenkort volgt een kleinschalige test. Lees verder

 


Erelid

Op de ALV van 19 april 2016 heeft het bestuur van BBN Corrie Schaareman als erelid benoemd, wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging. Lees verder
 


Handhaving van geluid vraagt extra middelen

Er is meer aandacht voor geluidsoverlast van horeca en evenementen in het gemeentelijk beleid. In de praktijk blijkt de handhaving op de geluidnormen bij evenementen en horeca vaak te struikelen op het aspect geld. De Belangenverenigingen pleiten voor extra middelen. Lees verder

 


Nieuwe horeca op Paardenmarkt houdt gemoederen bezig

Het laatste woord is nog niet gezegd over de horecaplannen van de Buccaneer op de Paardenmarkt. De gemeenteraad heeft zich er over gebogen. Wethouder Hekker was duidelijk: wat haar betreft is zo veel mogelijk de burger hier aan zet; “dat is leidend voor het college”. Maar hoe loopt het verder? Lees verder
 


En verder
  • waren de kinderspelen op de Raam op Koningsdag weer een groot succes, zie rapportage
  • heeft de gemeenteraad bij motie besloten dat het gebied tussen de Choorstraat en het Doelenplein autoluw-plus wordt, zie motie
  • vindt de eerstvolgende BBN bijeenkomst plaats op 14 juni
  • kunt u ons volgen op @Binnenstadnoord op Twitter

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp