Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Schone lei

Het is al weer aftellen geblazen naar de jaarwisseling; 2020 komt eraan. Al is het jaar van de rat dan wel weer een iets minder lonkend perspectief, maar laat dat de pret niet drukken. Tijd voor een schone lei, voor grootse plannen en inspirerende voornemens. En vooral ook: tijd om deze vervolgens waar te maken. En geen tijd voor ratterig gedrag. In deze laatste nieuwsbrief van het jaar onder meer aandacht voor toegankelijkheid van toiletten, voor bescherming van bezoekers tegen misleiding, voor fietsen die je overal ziet staan en voor tegels van bagger.
En niet vergeten: woensdag 8 januari is de nieuwjaarsreceptie van onze belangenvereniging. Vanaf 19:30 tijd om informeel onze grootste plannen en inspirerende voornemens te bespreken, in de Plataan, schoon gelegen.

Meer openbaar toegankelijke toiletten

Inclusie is ook het niet uitsluiten van mensen met een beperking. Dit vraagt om maatregelen, onder andere in de openbare ruimte. Het voorzien in voldoende openbaar toegankelijke toiletten is er een van. 
Lees verder

Evaluatie Mobikes naar gemeenteraad

Wie kent ze niet? De grijs-oranje fietsen die soms op onmogelijke plekken geparkeerd staan. Deelfietsen; de gemeente heeft kort voor de kerst de evaluatie naar de raad gestuurd. Een mager document. BBN pleit voor aanvullende maatregelen.
Lees verder


Dagkaart voor binnenstad is misleiding bezoekers

Bezoekers van de binnenstad kunnen voor het parkeren op een vergunninghouderplaats alleen een dagkaart kopen. De parkeerautomaten zijn daar niet duidelijk over. Ook geven zij niet aan dat het goedkoper en beter is te parkeren in de garages rond de binnenstad. Wij proberen daar wat aan te doen.
Lees verder

Adviesraad sociaal domein 

De Adviesraad Sociaal Domein Delft geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. De raad maakt hierbij gebruik van ervaringsdeskundigen en professionals. BBN-lid Marijke Faber is een van deze ervaringsdeskundigen.
Lees verder

En verder

  • wie-o-wie heeft een egaal gekleurde grijs-groene/groen-grijze vrij grof gebreide wollen das gevonden: vergeten door een van onze leden op het jubileumfeest, stuur een mail naar info@binnenstadnoord.nl 
  • onderzoekt Delfland of uit bagger tegels kunnen worden gemaakt, lees verder
  • voor de agenda de data van de BBN bijeenkomsten in 2020: 5 februari, 8 april (tevens ALV), 10 juni, 16 september, 25 november
  • een hele goede jaarwisseling gewenst!
Twitter
Website
Email
Copyright © 2019 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp