Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Griezelen

Sinds 31 oktober valt de duisternis een uurtje eerder in. Dat geeft meer ruimte aan zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Moeten we ons daar zorgen over maken?
Ja, als het gaat om een wethouder die bewonersbelangenorganisaties naar aanleiding van twee oprechte brieven wil framen tot de ‘boze achterbuurman’ in een vergadering van een raadscommissie. Ja, als het gaat om de lobby van installatiebedrijven die iedereen aan de hybride warmtepomp wil, zonder te bedenken dat andere maatregelen effectiever kunnen zijn om het klimaat te beschermen.
Nee als het gaat om Jacques van Marken die een dubbelleven leidde, wat uiteindelijk tot enkel winnaars bleek te leiden. En nee als het gaat om de traditie, waarin we met elkaar de duisternis verdrijven met licht. Wat uiteindelijk altijd lukt.
En vooral nee, omdat we geloven in de kracht van argumenten. En omdat we ons als bewonersbelangenvereniging altijd constructief opstellen.
En daarom: veel leesplezier weer!

Lampionnenoptocht

Op zaterdag 6 november vindt de traditionele lampionnenoptocht weer plaats. De optocht begint om 19.00 uur op het Rietveld, bij de inham nabij het theater.
Lees verder

Gezellige koffieochtend

Afgelopen donderdag 28 oktober organiseerde de BBN werkgroep Jong en Oud een eerste koffieochtend. Voor herhaling vatbaar!
Lees verder

Oplossing problemen met luchtwarmtepomp stuk dichterbij

De gemeente heeft een nader onderzoek naar de door ons genoemde problemen met luchtwarmtepompen toegezegd. Daar zijn wij blij mee. Wel moet voorkomen worden dat het onderzoek te laat komt om de problemen te voorkomen.
lees verder

Mening raad en participatie minder belangrijk onder de Omgevingswet?

Wat is de rol van de raad als bijvoorbeeld een bedrijf een plan wil realiseren dat niet past in het bestemmingsplan? En hebben omwonenden het recht daarover mee praten? 
lees verder

En verder

  • heeft de eerste van de twee Van Marken excursies naar het Agnetapark o.l.v Jan van der Mast plaatsgevonden, met veel enthousiasme onder de deelnemers
  • hebben we sinds de vorige nieuwsbrief het volgende nieuwe lid van harte welkom geheten binnen onze belangenvereniging: Silvia Stegeman (Verwersdijk)
  • is de eerstvolgende BBN bijeenkomst gepland op 24 november 2021 weer bij de speeltuinvereniging, Kleine Boogerd 16, met als spreker Erik Markus, vanuit de gemeente bezig met o.a. woonoverlast, zie hier
  • vraagt een masterstudente van de TU ons een enquête in te vullen die gaat over het delen van data over verplaatsingsgedrag via de smartphone met overheid, reizigersorganisaties of bedrijven al dan niet tegen een vergoeding (duur 10-15 min), zie hier voor degenen die mee willen doen.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp