Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Herfst

De mooie zomer waarin velen de stad en de buurt hebben leren herontdekken, is weer voorbij. Ook de rattenstaarten krijgen weer hun herfstkleuren. De regen spoelt het laatste zomerstof weg. En we zijn weer bezig de CO2 uitstoot te vergroten, met de temperaturen van afgelopen week.
Maar veel is nog steeds anders. We wachten nog steeds vol spanning op het laatste deel van ons lustrumdrieluik. En hebben weinig ruimte tot toenadering, en houden noodgedwongen afstand. Daar past een digitale ALV dan prima bij; lekker afkoelen in een koude zaal met goede ventilatie en geen buren op de stoel naast je om je warm te houden. We beperken ons tot noodzakelijke reizen, maar daar kan het ziekenhuis nu juist bij horen. En dan blijkt de Delfthopper een handig vervoermiddel te kunnen zijn. Thuiszitten leidt tot opruimen en volle containers; goed dat illegaal bijplaatsen via een motie in de raad is geagendeerd. En hoewel ook de beleidsmakers noodgedwongen thuis zitten, staan ze niet stil: toeristische verhuur, het mobiliteitsplan en studentenhuisvesting vroegen daarom om een reactie vanuit onze vereniging.
We houden u graag op de hoogte, en hopelijk u ons ook! Reacties zijn van harte welkom op bestuur@binnenstadnoord.nl of via het contactformulier op de website.

De Delfthopper

In Delft rijdt sinds enige tijd ‘De Delfthopper’. Hoe werkt deze vorm van openbaar vervoer?
Lees verder

Inspraak op concept MPD 2040

Het college heeft in juli het concept Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) ter inzage gelegd. BBN heeft in haar inspraakreactie een aantal verbeterpunten aangedragen.
Lees verder

Aanpak bijplaatsingen afval bij containers 

De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om een aanpak voor het voorkomen van bijplaatsen van vuil bij containers. Een prima initiatief!
Lees verder

Eindevaluatie studentenhuisvesting

De Eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen is besproken in de raad. Het opdelen van woningen wordt straks vergunningplichtig; ook het misbruik van de inwoningsregeling zal worden aangepakt.
Lees verder
 

Kort verslag ALV

Op 30 september hielden we als belangenvereniging de ALV in het Floratheater. Uitgesteld, vanwege corona. Met een andere opzet konden we zo toch nog de belangrijkste beslissingen nemen.
Lees verder
 

Toeristische verhuur van woningen

De gemeente is bezig beleid te ontwikkelen over toeristische verhuur. In de zomer werd input gevraagd via een webinar. We constateren dat de gemeente meer ruimte lijkt te willen gaan geven dan wat ons betreft vanuit de woonfunctie wenselijk is.
Lees verder

En verder

  • hebben we een klacht ingediend over de besluitvorming over de parkeertransitie (zie hier), naar aanleiding hiervan heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de wethouder met een aantal belangrijke toezeggingen voor het vervolg, wel wachten we nog op de vastlegging van de toezeggingen in een afgesproken verslag van het gesprek;
  • gaan we voortaan de nieuwe leden van onze belangenvereniging melden in deze nieuwsbrief;
  • hebben we sinds de vorige nieuwsbrief de volgende nieuwe leden van harte welkom geheten binnen onze belangenvereniging: Lucrees Talsma van de Vlamingstraat, José Massar van het Rietveld, Gisela Wubben van het Oostplantsoen, Jilke van Leeuwen en Mahasti Tafahomi van de Verwersdijk, Marieke vd Werf - de Rooij van het Koningsplein, en Nicolette Meerstadt en Arthur Meijers van de Paardenmarkt;
  • is er meer te melden over nieuwe ontwikkelingen rond huisvuil, lees verder;
  • staat hier de goede oplossing van de speurtocht door de binnenstad van Delft.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp