Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Wie vertrouw je de stad toe?

Een eeuw geleden moest beslist worden over de elektrificatie van de tram die toen over de Oude Delft liep. Je zou toen hebben moeten stemmen... Als man dan wel, want aan vrouwen was nog geen actief kiesrecht gegund. Uiteindelijk was de gemeenteraad niet doorslaggevend, maar De Gist en kwam de tram over de Phoenixstraat. En sinds die tijd is het gemeentebestuur meer en meer bepalend als het gaat om het gezicht van de stad. Vaak met beslissingen die lang hun sporen nalaten. Het in ons gebied niet gerealiseerde Komplan uit 1956, waardoor er geen doorgaande weg is gekomen. Wel de sloop nieuwbouw aan bijvoorbeeld de Oosterstraat en ten Noorden van de Geerweg, maar weer niet in het blok Raam / Rietveld / Oosterstraat / Fortuinstraat. 
Nu is het, zoals het is. Maar voor straks: wie vertrouw je onze stad toe, de komende tijd?

Wat willen de partijen voor de binnenstad?

Wat kunnen de politieke partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen concreet voor ons binnenstadbewoners betekenen? We hebben de tien partijen gevraagd te reageren op 5 thema's; reacties zijn tot nu toe binnen van: Stadsbelangen, CDA, D66 en de ChristenUnie.
Lees verder

Resultaten enquete woon- en leefklimaat

In februari heeft BBN een enquête gehouden onder de leden. Belangrijkste doel was punten af te leiden die volgens onze leden op de (politieke) agenda moeten. De belangrijkste resultaten zijn hier te lezen. En iedereen die heeft meegedaan: veel dank! 
Lees verder

Resultaten parkeerdrukmeting 2017

BBN heeft samen met de twee andere belangenverenigingen in de binnenstad in november 2017 een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De resultaten zijn onlangs aangeboden aan de gemeenteraad.
Lees verder.

Stand van zaken verkameringsbeleid

Onlangs stuurde het college de raad een brief over de stand van zaken van de uitvoering van het beleid op verkamering. Vanwege vermeende ontduikingsmogelijkheden zullen de beleidsregels worden aangescherpt. Prima, wat BBN betreft. Wel hebben we enkele andere kanttekeningen.
Lees verder

En verder

  • houdt BBN op dinsdag 10 april de ALV; leden ontvangen hierover t.z.t nadere informatie. Let op: de datum is gewijzigd t.o.v. eerdere berichten
  • komt er een pilot met Delftse Wallies. Lees verder
  • zoeken we enthousiastelingen die op Opschoondag, zaterdag 24 maart, samen met andere buurtgenoten de stad een stukje schoner willen maken, Lees verder
  • was het ijs eind februari er vanwege Koning Winter, niet vanwege STIP. Lees verder
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.