Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Het voorjaar tegemoet
Op 9 februari houdt BBN weer de eerste bijeenkomst, in 2016. Wat natuurlijk niet betekent dat het tot dan winterreces is geweest. We hebben in de tussentijd onze nieuwjaarsreceptie gevierd, en in diverse werkgroepen van BBN is gewerkt aan actuele zaken.
In het onderstaande aandacht voor een ad-hoc voorstel over vrachtverkeer, de nieuwjaarsreceptie, de wegwerkzaamheden aan Oosterstraat en Rietveld en de grondwateronttrekking.
Reacties op berichten stellen we op prijs. Dat kan via de tekst 'Reactie toevoegen' onderaan een bericht. En u kunt ook het contactformulier gebruiken op de website.

 


Binnenstad verder open voor vrachtverkeer?

B&W stellen voor dat voortaan ook op zondag winkels in de binnenstad bevoorraad mogen worden met vrachtwagens. Dat schuurt met de toegezegde integrale visie op vrachtverkeer in de binnenstad. Tijd voor een pas op de plaats, wat de belangenverenigingen betreft. Lees verder.

 


Nieuwjaarsreceptie BBN

Dinsdag 19 januari hield Belangenverenging Binnenstad Noord de nieuwjaarsreceptie. De voorzitter vroeg aandacht voor alle mensen achter de vereniging. Het Rietveld Theater presenteerde zich. En er was een oproep voor meewerken aan een schoon nieuwjaar. Lees verder

 


Update werkzaamheden Rietveld / Oosterstraat jan 2016

De werkzaamheden aan de herinrichting zijn weer gestart. Werkzaamheden vinden plaats aan het Rietveld en aan de Oosterstraat. Lees verder

 


Zorgen over organisatie afbouwen grondwateronttrekking
Hoe kan de grondwateronttrekking Delft Noord zorgvuldig worden afgebouwd, zonder schade aan particuliere panden? BBN pleit voor een slagvaardige organisatie en heldere criteria waar ook zorg is voor de belangen van andere eigenaren dan de gemeente zelf. Lees verder
 
 


En verder
  • zijn Oude en Nieuwe Langendijk eind van het jaar dan eindelijk autobusvrij, lees verder
  • is er op 9 februari weer een BBN bijeenkomst in het zaaltje Rietveld 118, aanvang 20 uur

Copyright © 2016 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp