Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Fijne feestdagen
Al weer bijna is het jaar ten einde. Een mooie tijd in de binnenstad, met al vroeg vele sneeuwpoppen als decor in de openbare ruimte. Een gepekeld spoor op straat waar je, ook als wandelaar, veilig op vooruit kon komen. Maar dat je moest delen met andere al dan niet gemotoriseerde glibberaars: shared.space heet het dan. Niet altijd een veilig idee voor de kwetsbare weggebruikers, als het aan BBN ligt. 
Na de sneeuw nu eerst de groene kerstdagen, geheel in de kleuren van BBN. En dan mogen we 2018 verwelkomen.
En als kers op de taart: de Nieuwjaarsreceptie van BBN! Op woensdagavond 10 januari hopen we u allen te zien, in goede gezondheid, om samen het nieuwe jaar te vieren.

Voor nu: een mooie kerst- en eindejaarstijd gewenst!


Melden woonoverlast

Als onderdeel van het beleid op omzetting van woningen in (studenten)kamers, is een registratiepunt woonoverlast inmiddels operationeel. De meldingen zijn te zien op een meldingenkaart. Lees verder.
 


Gemeente neemt regie in Rode Loper plan

Voor de route Oude Langendijk, Peperstraat en Binnenwatersloot is door SCMD een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting. De belangenverenigingen in de binnenstad hebben grote bezwaren tegen dit plan, en suggesties gedaan hoe het beter kan. Want dat deze toegang tot de binnenstad een aanpak verdient: daarover zijn betrokkenen het eens. Lees verder.
 


Raad stelt Evenementenbeleid vast 

In de raadsvergadering van 30 november heeft de raad ingestemd met het nieuwe evenementenbeleid. Een belangrijke mijlpaal, want meer dan in het verleden zal een balans worden gezocht tussen bewoners en bedrijven rond een evenementenlocatie en het realiseren van een evenement. Dit moet leiden tot minder overlast voor de omwonenden. Lees verder.

 


Motie Dertienhuizen - Doelenplein autoluwplus

Nadat de raad in 2016 een motie heeft aangenomen om Dertienhuizen-Doelenplein te betrekken bij het autoluwplusgebied, ligt er nu een voorstel. Het voorstel mikt erop van de Verwersdijk tussen Choorstraat en Doelenplein in de zomer een looproute te maken. BBN vindt dat het opheffen van de stoep voor een onnodig onveilige situatie zorgt, Lees verder.
 


En verder
  • houden we dus op 10 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst, aanvang 19:30 uur in Hotel de Plataan, zie hier
  • heeft BBN een actie gehouden voor verdere bekendheid onder de achterban en voor ledenwerving in de vorm van verspreiding van een ansichtkaart 'de groeten van Binnenstad Noord', zie hier de kaart. Zijn ook uw buren al lid van BBN en uw partner? 
  • wordt ons gevraagd onze huiskamer tijdelijk ter beschikking te stellen voor cultuur, klik hier
  • was er veel verwarring bij het verlengen van de bezoekersvergunning, BBN is er achteraan gegaan en zo zit het lees verder

Copyright © 2017 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl

 Niet langer ontvangen | E-mail adres wijzigen 
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op info@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp