Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Water en Binnenstad Noord

Water is voor grote delen van de noordelijke binnenstad een belangrijk thema. Met de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland voor de deur, daarom ter informatie deze korte nieuwsflits.


Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart kunt u niet alleen voor Provinciale Staten stemmen, er worden dan ook verkiezingen voor het hoogheemraadschap Delfland gehouden. Aan de Waterschapsverkiezingen van Delfland doen acht partijen mee. Maar wat kunnen die partijen concreet voor ons binnenstadbewoners betekenen? Om hier meer zicht op te krijgen heeft Binnenstad Noord aan alle deelnemende partijen dezelfde drie vragen voorgelegd. Van vijf van de acht partijen hebben we tot nu toe een reactie ontvangen. Lees meer
 


Water op de BBN website

Wilt u weten welke water thema's zoal spelen in de binnenstad? In de loop der tijd zijn diversie berichten gepubliceerd rond het thema water. Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

 
 

Copyright © 2015 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp