Copy
Dit is de nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Bekijk nieuwsbrief in browser

Update: verkiezingen en de binnenstad

BBN heeft de politieke partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Delft bevraagd op wat ze concreet voor ons binnenstadbewoners willen betekenen op het terrain van een leefbare binnenstad. Dit hebben we gedaan door de tien partijen te vragen te reageren op 5 thema's die we op basis van onze ledenenquete geselecteerd hebben: parkeren, huisvuil, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en groen. We zijn blij met de vaak enthousiaste reacties van zeven partijen, en dat in de drukke campagnetijd!
Reacties zijn binnen van (in chronologische volgorde): Stadsbelangen, CDA, D66, de ChristenUnie, de PvdA, de SP en GroenLinks, en staan op onze website. Lees verder.

Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.