Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Zomeren

Delft loopt weer vol met toeristen. Tegenwoordig letterlijk, want touringcars mogen de binnenstad niet meer in. Behalve de Paardenmarkt dan, en dat vinden we vreemd. En het is er niet minder druk op in de stad. Studentenaantallen die verder groeien, zich immer haastende bezorgbrommers, een stationsfietsenstalling die in het weekend niet meer te gebruiken is. Niet altijd lukt of wil de gemeente adequate maatregelen treffen. Geen reden voor een vreugdevuur, al komen daar wel maatregelen voor. Toch is het ook tijd voor ontspanning. Wat ook na de vakantietijd prima kan. Bijvoorbeeld met het BBN buurtkoor. En anders wel de BBN buurtborrel op 26 september.
Veel leesplezier weer, en reacties zijn via de website altijd welom.


Geen busparkeren meer op de Paardenmarkt

Op de BBN-bijeenkomst van 12 juni is gesproken over het terugdringen van verkeer in de binnenstad. Twee concrete voorstellen betroffen het parkeren op de Paardemarkt.
Lees verder
 


Help: ik kom niet meer op het station

Delft streeft naar duurzame mobiliteit. Maar de faciliteiten daarvoor staan stevig onder druk. Inwoners die bewust geen auto hebben, lopen tegen nieuwe problemen aan. De beleidsmakers lijken hen te vergeten.
Lees verderBuurtkoor in oprichting

Zingen met de buurt? Er is een concreet plan een Binnenstad Noord Koor op te richten. Zin om mee te doen? Meld je aan.
Lees verder

Nieuwe huisvestings-verordening 1 juli in werking

Op 27 juni heeft de gemeenteraad de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Die maakt een einde aan een mogelijkheid de regels voor verkamering te ontwijken via vermeende hospitasituaties.
Lees verder

Proef Verwersdijk wordt op weinig elegante wijze definitief

De proef visueel autoluw plus op de Verwersdijk is zonder evaluatie definitief verklaard.
Lees verder

 

Monumentale bomen overleven storm niet 

Op de Annageer, het verlengde van de Annastraat tussen Koningsplein en Nieuwe Plantage, heeft een boom de storm van zaterdag 8 juni niet overleefd. Ook in de Doelentuin sneuvelde een boom.
Lees verder

En verder

  • voor de agenda: eerstkomende BBN-bijeenkomst 18 september, en BBN-buurtborrel 26 september
  • stelt het college paal en perk aan vreugdevuren, lees verder
  • onderneemt de gemeente actie op te hard rijden in autoluwplus, lees verder
  • heeft BBN samen met drie andere belangenverenigingen gereageerd op de tussenevaluatie van "Studentenhuisvesting in goede banen", lees verder
  • kon ook bij de Europese verkiezingen weer gekeken worden hoe de BBN kiezer stemde vanwege een stembureau in ons gebied, lees verder
Twitter
Website
Email
Copyright © 2019 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp