Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Nacht vorst

De vorst van de winter, Sinterklaas, staat op het punt van aankomen in Delft. En dat zorgt altijd voor gezonde spanning! Des te belangrijker dat alles er picobello uitziet, en dat vraagt toch echt de aandacht voor de openbare ruimte die deze verdient. En de spanning zou je maar teveel worden; dan is een goed AED netwerk wel prettig. Sint zorgt voor extra bezoekers van de stad, en dat doet sommigen denken dat ze geld kunnen verdienen met hun woning, waar de buren dan weer minder blij van worden. Gelukkig komt Delft nu met beleid over vakantieverhuur; maar gaat dat afdoende zijn?
Dat, terwijl de inzamelhelden meer werk krijgen, de werkloosheid onder pieten als ervaren transporteurs na 5 december weer toeneemt, biedt wellicht kansen voor nieuwe vormen van afval inzamelen, ook in ons deel van de binnenstad. Sint en Piet staan vooral voor feest, en feestjes hebben we de afgelopen periode kunnen vieren. Ook daarvan vindt u verslag in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Er komt nieuw beleid over toeristische woningverhuur 

BBN heeft in september en oktober verzoeken tot handhaving i.v.m. permanente vakantieverhuur van woningen ingediend, net als andere bewonersbelangenorganisaties. Een van de resultaten is dat de gemeente nu op korte termijn met beleid wil komen voor alle varianten van vakantieverhuur. Belangrijk, want we horen steeds meer signalen over overlast.
lees verfder


Bronscheiding huisvuil binnenstad enige optie?

De gemeenteraad heeft besloten bronscheiding van huisvuil niet zonder meer in de binnenstad in te voeren. Ook is er in de binnenstad een proef gestart met een alternatieve manier van huisvuil inzamelen.
Lees verder

Eerste twee lustrumactiviteiten 

In 2019 is het op 3 december precies vijf jaar geleden dat vanuit het Bewonersplatform Binnenstad Noord de Belangenvereniging Binnenstad Noord is opgericht. De ingestelde lustrumcommissie organiseerde op 3 november een spelmiddag voor kinderen en op 9 november een feestavond voor de leden. Twee geslaagde bijeenkomsten!
lees verder over spelmiddag
lees verder over feestavond
 

Nieuwe beheervisie openbare ruimte: met minder nemen we genoegen?

De gemeente wil met de nieuwe Beheersvisie openbare ruimte de onderhoudsnormen structureel verlagen. Zij onderbouwt dit echter niet. Met risico op verloedering en uitwonen van de openbare ruimte.
Lees verder

En verder

  • gebruitkt Delfland nieuwe technieken die ons hopelijk schoner grachtenwater op leveren, lees verder 
  • is er een motie in de raad aangenomen over een beter dekkend AED netwerk, lees verder
  • is er op 27 november een BBN bijeenkomst - mis hem niet, lees verder
Twitter
Website
Email
Copyright © 2019 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp