Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Winterkleur

IJs, sneeuw en regen.…Verlangt u ook naar de narcissen die zich voorzichtig beginnen op te richten in boomkransen in de binnenstad? Naar het voorjaar dat los gaat barsten? Het is nog even wachten, dus de kleur moet uit andere zaken komen. Uit het bestuursprogramma van het college? Voor de binnenstad zijn we nog niet overtuigd. Uit opgefleurde afvalcontainers? BBN pleit voor een proef, maar ook dat zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Wat kleurig was, was de nieuwjaarsreceptie van BBN. Met prachtige verhalen, die de buurt inkleuren. En: op 6 februari weer onze normale BBN-bijeenkomst. Mis hem niet! Met deze keer extra aandacht voor het opfleuren van de Papenstraat.
 


Nieuwjaarsreceptie 2019

Op 9 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van onze belangenvereniging, in hotel De Plataan. Een succesvolle bijeenkomst.
Lees verder

 

Heel veel studenten, weinig 75 plussers

De statistische databank van de gemeente bevestigt dat er steeds meer studenten in de binnenstad wonen, maar dat er zo weinig 75-plussers wonen was ons nog onbekend.
Lees verder

Bestuursprogramma en binnenstad

Het college heeft recent het Bestuursprogramma 2018–2022 uitgebracht. Wat betekent dit concreet voor de binnenstad?
Lees verder.

Minder huisvuil naast ondergrondse containers

Het bijplaatsen van vuil naast containers is een probleem. Maar er kan iets aan gedaan worden. We pleiten voor twee concrete opties.
Lees verder

En verder

  • stuurt de penningmeester volgende week de contributiemails naar de leden. De bedragen zijn gelijk aan vorig jaar: € 10 voor gewone leden, € 2,50 voor partnerleden en € 20 voor organisatieleden. Soms komt zo’n e-mail niet door uw spamfilter, die filters werken nu eenmaal niet perfect. Wilt u daarom zonodig uw spambox controleren op “goede” mails? Als uw e-mailadres gewijzigd is, dan graag even een berichtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl. U mag ook spontaan het bedrag overmaken naar NL16 RABO 0300 6791 06 tnv Belangenvereniging Binnenstad Noord, graag wel met vermelding van uw adres. Het combineren van betalingen in één overschrijving levert ons een kostenbesparing op.
  • kunt u op 10 februari ongegeneerd bij een aantal buren naar binnen gluren, lees verder
  • is er 6 februari een BBN bijeenkomst met spreker, lees verder
Copyright © 2019 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp