Copy
Dit is de HTML nieuwsflits van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsflits berichten we u over actuele zaken.
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Lekker weg in eigen stad

Veel mensen gaan niet of anders op vakantie. Daarom komt BBN deze zomer met ‘Lekker weg in eigen stad’, een rubriek met tips en activiteiten die u deze zomer verantwoord kunt doen, om dichtbij toch te kunnen ontspannen. Zie hier voor alle afleveringen. Vandaag de laatste aflevering, aan het begin van een nazomerweek.

Aflevering 11
Als laatste aflevering een speurtocht door Delft. Vanaf de Markt loopt u door de binnenstad, en wordt u bevraagd op uw kennis  en waarnemingsvermogen. En als u voor eind september de goede antwoorden heeft, maakt u weer kans op een prijs!
Zie hier voor de nieuwe aflevering.

Stuur u foto op!
Morgen 14 september heeft u de laatste kans om mee te doen met: 
De fotoprijsvraag: We zijn op zoek naar de foto’s over “de corona zomer in Binnenstad Noord”. Details over deze fotoprijsvraag vindt u in aflevering 8, klik hier. En natuurlijk is er weer een niet te versmaden prijs, in de vorm van het Taartje van Vermeer; dat los van de eer!
De boomspiegeluitdaging: We zijn op zoek naar een foto van uw mooie boomspiegeltuintje.  En ook hier een kans op een prijs die u niet wilt missen. een cadeaubon te besteden bij Wereldwinkel Delft in de Choorstraat. Voor meer informatie over deze aflevering, kijk hier.
 

Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp