Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Uitzomeren

Langzamerhand begint de stad weer los te komen uit haar figuurlijke zomerslaap. Figuurlijk, want meer en meer rijden ook in de zomer de rolkoffers af en aan over de grachten. En die zijn niet op zoek naar een parkeerplek op een ponton. Maar vaak op zoek naar iets wat er helemaal niet mag zijn. Dat vindt de gemeente gelukkig ook!
Naast rolkoffers zien we deze weken weer de nieuwe studenten binnenkomen. Opnieuw meer dan vorig jaar, maar de TU en DUWO lijken weinig verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe huisvesting. Goed dat de eerste wijzigingen in het verkameringsbeleid zijn doorgevoerd, en des te belangrijker dat de echte evaluatie er aan komt.
En over woningen gesproken: de eendenkorven lijden onder leegstand, maar zorgen onverwacht toch voor nieuw leven. En: de sociale huurwoningen van Vestia aan de Paardenmarkt blijven! Alleen dat is al reden voor een feestje, maar 5 jaar verenigingsstatus voor BBN nog meer. Kortom, veel leesplezier gewenst.


Oplossing fietsstallings-probleem mist daadkracht

Het college heeft gerapporteerd over de voortgang van het oplossen van het fietsstallingsprobleem. Nieuw element daarin is de proef met pontons voor fietsstalling,
lees verder

Splitsing en verkoop Paardenmarkt van de baan 

Splitsing en verkoop dreigden voor de bewoners van het sociale woningbouwcomplex Paardenmarkt 19 - 35. BBN heeft hiertegen met succes bezwaar aangetekend. 
lees verder

Geen vakantieverhuur in woonruimten

Begin april constateerden we dat een pand in de Houthaak permanent verhuurd werd als vakantieverblijf. Voor BBN reden de gemeente te vragen te handhaven. Met effect.
lees verder


Vooraankondiging lustrum: 5 jaar BBN

BBN bestaat binnenkort vijf jaar als vereniging. Een lustrumcommissie is aan de slag gegaan, en levert ons een vooruitblik.
lees verder

En verder

  • is er eindelijk duidelijkheid dat handhavers het parkeren van een motor in autoluw-plus mogen aanpakken, lees verder
  • staat de eerste wijziging van het verkameringsbeleid nu op de rails en wachten we op de echte evaluatie, lees verder
  • is de volgende BBN bijeenkomst op woensdag 18 september, lees verder
  • is de volgende BBN buurtborrel op donderdag 26 september, lees verder
  • gaat het BBN buurtkoor op 10 september om 10 uur van start, mocht je ook willen aansluiten, mail dan marlies.huitink@gmail.com
Twitter
Website
Email
Copyright © 2019 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp