Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delft. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Bewonersplatform Binnenstad Noord wordt vereniging: word lid!
Deze eerste nieuwsbrief ontvangt u omdat u op de verzendlijst van het Bewonersplatform Binnenstad Noord staat omdat u actief bent voor BBN of omdat u belangstelling hebt getoond voor onze activiteiten.

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord, gelezen of was u er zelf bij: het bewonersplatform Binnenstad Noord heeft besloten een vereniging te gaan worden. Als belangenvereniging kunnen we nog krachtiger opkomen voor de belangen van de bewoners in ons deel van de binnenstad. Daar hebben we u voor nodig. Word daarom - voor zover u dat nog niet bent - vandaag nog lid van de vereniging. en geef u op  (klik hier). Verderop in deze nieuwsbrief informatie over de soorten lidmaatschap en de bijbehorende tarieven.

Waarom deze wijziging? Omdat als we vereniging zijn het voor onze gesprekspartners direct duidelijk is namens wie we spreken. De binnenstad van Delft kent zo straks drie belangenverenigingen. Als vereniging beter in staat aan acties mee te doen, zoals de succesvolle actie tegen flitsparkeren. Wat niet verandert is dat we samen het beleid bepalen, en gebruik maken van alle kennis en expertise die bij buurtbewoners aanwezig is.

Stuur deze nieuwsbrief door naar buurtgenoten, om ze te wijzen op de mogelijkheid lid te worden van BBN. Na de zomervakantie starten we met een grootschaliger ledenwervingscampagne via een flyeractie, en daar vragen we t.z.t. mogelijk ook uw hulp bij.


Plannen Armamentarium Paardenmarkt
 

Op de dag van de architectuur op 21 juni was een van de te bezoeken locaties de Paardenmarkt. Aan de bezoekers werd verteld over de plannen voor dit mooie stukje binnenstad, dat ooit de hele stad op zijn grondvesten liet schudden toen het Kruithuis is ontploft. lees meer

BBN is door de eigenaar gevraagd om mee te denken over de inrichting van de omgeving van het complex. Heb je daar ideeën over, geef ze dan door op info@binnenstadnoord.nl.
 


E-parkeren

De gemeente Delft heeft vier extra parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische auto’s in het noordoostelijk deel van de binnenstad. Nu gaat het nog om enkele plekken – er was er tot nu toe één, maar op de langere termijn vragen we ons af hoe dit gaat werken. Hoe verhoudt dit zich tot het huidige beleid om de schaarse parkeerplekken in de binnenstad eerlijk te verdelen. lees meer
 


Tarieven lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de Belangenvereniging Binnenstad Noord i.o. kent de volgende tarieven:
  • voor gewone leden (particulieren) 10 euro per jaar
  • voor bedrijven en organisaties 20 euro per jaar
  • voor een lid van een huishouden waarvan de hoofdbewoner al lid is 2,50 euro
Genoemde bedragen zijn de minimumbedragen. Meer mag natuurlijk ook. We streven ernaar als vereniging de ANBI-status te krijgen, zodat de contributie en eventuele extra bijdragen als gift aftrekbaar zijn.

Geef u vandaag nog op als lid via het formulier op de site.


Buurtfilm in filmhuis

Op het Vrouwjuttenland 19 woonde ooit de wereldberoemde Delftse kunstenaar en plichtsgetrouwe PTT-ambtenaar Jan Schoonhoven. Over hem is een film gemaakt, Jan Schoonhoven - Beambte 18977. En ter ere van zijn 100e geboortedag draait deze in het filmhuis, op 7 juli om 19:30.lees meer
 
 


En verder
  • Voor de agenda: eerstvolgende vergadering belangenvereniging dinsdag 23 september 2014
  • Bent u actief op Twitter? Gebruik @BinnenstadNoord in uw Tweets, en volg ons.
  • Heeft BBN het convenant voorkomen horecaoverlast ondertekend en is er een 24/7 meldpunt voor horecaoverlast (0900 - 8844).
 

Copyright © 2014 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp