Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
December 2016.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

NYT FRA SELSKABET:

CALL FOR PAPERS:

NYE PUBLIKATIONER:

Nyhedsbrevet modtager gerne information om nye uddannelseshistorisk relevante udgivelser.

DØDSFALD:
Christian Glenstrup er død den 13. oktober 2016. Han var medlem af Selskabets bestyrelse 1987-98 (sekretær 1988-98). Christian Glenstrup var læreruddannet og blev mag.art. i pædagogik i 1974. Han var fra 1967-93 forskningsbibliotekar ved Danmarks pædagogiske Bibliotek. Han skrev i 1973 Komparativ Pædagogik. Han var den første leder af det i 1995 genoprettede Dansk Skolemuseum. Sammen med Børge Riis Larsen skrev han en lille artikel om studenterhuens historie i Uddannelseshistorie, 1999. Denne blev året efter fulgt op af en udstilling på Dansk Skolemuseum: Herrer vi ere i åndernes rige. Studenterhuen og de andre huer. Christian Glenstrup var den første modtager af Selskabets i 1999 indstiftede Joakim Larsen-pris (jfr. Uddannelseshistorie 1999 s. 201-04).  Efter sin pensionering fortsatte han i mange år som frivillig medarbejder ved Dansk Skolemuseum og senere ved Danmarks Pædagogiske Bibliotek (AU-Library, Campus Emdrup), hvor han især arbejdede med tilgængeliggørelse af den store samling af anskuelsestavler.
Æret være hans minde.
 

NYT FRA SELSKABET:

Indbydelse til generalforsamling og præsentation af årbogen Torsdag 23. februar 2017 
Generalforsamling 2017 og præsentation af årbogen 2016 . Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1260 København K

GENERALFORSAMLING, kl. 14-15
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Fastsættelse af budget og kontingent
 5. Ændring af vedtægter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
  Ønsker genvalg: Erik Nørr, Søren K. Lauridsen, Else Hansen, Niels Reeh
  Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
 8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden (Else Hansen, eha@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

PRÆSENTATION AF ÅRBOGEN 2016, kl. 15-17
Årbogen har temaet ”Uddannelseshistorie 50 år”. Uddannelseshistorie har siden 1967 bragt artikler, oversigter og anmeldelser inden for det uddannelseshistoriske felt. Og i 2016 kunne selskabet fejre udgivelsen af årbog nummer 50. 
 • Velkomst / Else Hansen
 • Præsentation af årbog 2016 / Jesper Eckhardt Larsen
 • Årbogen og selskab gennem 50 år / Christian Larsen
 • Problemstillinger, tendenser og hændelser gennem de sidste 50 år med udgangspunkt i ”Årets gang”  / Signe Holm-Larsen
 • Fødselsdagsfest med kaffe, te og lagkage    
Gerne tilmelding info@uddannelseshistorie.dk - af hensyn til det praktiske arrangement
 
MEDLEMSSKAB AF SELSKABET FOR SKOLE- OG UDDANNELSESHISTORIE
HUSK at betale for abonnement og medlemsskab skal ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr 3015386 senest 1. februar 2016. - Du bedes venligst anføre adresse og evt. adresseændring på indbetalingen.

Et medlemsskab og abonnement på årbogen koster kun 225 kr. (175 kr. for studerende og pensionister. 325 kr. for institutioner).
Kontakt selskabets kasserer og bliv medlem i dag: skl@post.cybercity.dk
Årbogen koster i løssalg 275,- ekskl. ekspedition og porto, bestilles hos kassereren.


UDDANNELSESHISTORIE 50 år. Årbog for Uddannelseshistorie 2016 ER UDSENDT TIL ALLE MEDLEMMER
INDHOLD:
 • Institutter, selskaber, museer og foreninger - den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen
 • Et halvt århundrede med ”Årets gang” /Af Signe Holm-Larsen
 • Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område / Af Harald Jarning
 • Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse / Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen 
 • Om utbildningshistoriens nytta och skada - svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning / Af Esbjörn Larsson
 • Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser / Af Ida Juul
 • Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie / Af Christian Sandbjerg Hansen
 • Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år - en uddannelseshistorikers tilbageblik / Af Harry Haue
 • Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt - ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920 / Af Kim Furdal
 • Socialpædagogisk TINA-logik - tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne / Af Jacob Kornbeck
 • Nogle Slagelse-testimonier / Af Børge Riis Larsen
 • Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift - uddannelserne i folketingsåret 2015-2016 / Af Signe Holm-Larsen. Bilag
 • Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015 / Ved Christian Larsen
 • Anmeldelser

CALL FOR PAPERS:
 • Professionerne og deres uddannelser. Årbog for Uddannelseshistorie 2017. Frist 1. januar 2017

  Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

  Dette temanummer af Uddannelseshistorie skal belyse udviklingen inden for både de klassiske og de nyere professioner. Der ønskes særligt artikler, der belyser uddannelsernes rolle i professionernes historie. Professionerne har haft varierende succes med at fastholde status og monopol, f.eks. i tider med mangel på uddannede lærere. Overgangen til videnssamfund har også udfordret tidligere vidensmonopoler og dermed de professionelles legitimitet og idealer.

  Temanummeret sigter mod en bred historisk dækning af uddannelsernes rolle for både nyere grupper af professionelle: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, sygeplejersker osv., dvs. vejen fra bl.a. seminarietraditionen til professionsbacheloruddannelserne, og for de ældre klassiske professioner: præster, læger, jurister, lektorer osv.

  Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen senest 1. januar 2017. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2017. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2017.

  Årbogen udkommer december 2017. Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point. Redaktionen kan kontaktes ved: Jesper Eckhardt Larsen:jesper.e.larsen@uia.no

 • Critical Research of Education: Long term historical trajectories and Europe, The Annual Gustaf Vasa Seminar, May 22–24, 2017, Deadline for abstracts: January 7, 2017

  We invite scholars from all fields of scholarship to discuss with us about education, and the past, present, and future of educational research. The focus of the seminar is on European education. We especially encourage papers on the following themes:
  1) Educational institutions and institutionalism
  2) Educational policies and politics
  3) International transfers in ideas, policies and institutions
  4) Finances and investments in education.
  5) Methods and theories for critical and comparative research.

  The deadline for sending the max 400-word abstracts is 7 January, 2017. Authors of the papers chosen for the conference will be notified during February 2017. The three-day conference will be held in May 22-24, 2017 at the University of Jyväskylä, Finland.
   
 • The International Congress on “Society, education and elites. Historical Perspectives from the Enlightenment to the Digital Era”, the University of Deusto (Bilbao, Spain) in May 17-19, 2017. DEADLINE FOR ABSTRACTS: December 31, 2016

  The International Congress on “Society, education and elites. Historical Perspectives from the Enlightenment to the Digital Era” will take place at the University of Deusto (Bilbao, Spain) in May 17-19, 2017. It focuses on the relationship between society, education and elites from the viewpoint that society (public discourse, parties, States, government systems, etc.) as well as education (universities, primary and secondary schools, vocational training, higher education, etc.) make up their own systems. Special attention is paid to the way in which the different historical processes of secularisation, industrialisation, modernisation, digitalisation, etc. have created various ways in which education systems train elites who serve the social system. The congress will highlight the continuities of the training of elites throughout modern history to the present from a longue durée perspective. The adaptation processes carried out within the educational spaces that generated and reproduced elites will serve as a primary focus for the historical approach.

 • International Standing Conference for the History of Education – ISCHE 39: EDUCATION AND EMANCIPATION, BUENOS AIRES, ARGENTINA 18-21 JULY 2017. Proposals Submission Deadline: January 31, 2017

  ISCHE 39 in Buenos Aires will take place in the middle of the bicentennial of Latin American emancipatory processes. Nevertheless, the struggles toward emancipation is a worldwide topic. From Ancient history to nowadays, movements throughout the globe, of individuals, groups or societies have fought against domination. In the context of these struggles, there were important debates about how to modernize society to form part of the “civilised world”; thus, different ways of building modern nations as well as different ways of relating to the colonial past emerged around the world.

  Education has played a major role within these processes: through instruction in the arts of war, through mass schooling or through the social transmission of values and behaviours. It often was perceived as a key instrument in the formation of new and emancipated citizens. Educational processes changed the relationship between centre and periphery and produced a vivid flow of social, political and pedagogical ideas that were inspired by universal trends and values as well international reform movements, while often adopting local perspectives.

  This interplay of circulating ideas characterizes post-colonial pasts and their different histories of education. Dynamic developments of transculturation, hybridization and acculturation meanwhile have resulted in global and multifaceted debates. ISCHE 39 will be a powerful platform for historicizing the present and for exploring the theoretical and empirical richness of history of education as a field. 

  ESSHC -12th European Social Science History Conference, Belfast, 4.-7. april 2018. The deadline for pre-registration is 1 may 2017

  The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions.

  The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is organized in a large number of networks:

  Africa ‑ Antiquity ‑ Asia ‑ Criminal Justice ‑ Culture ‑ Economics ‑ Education and Childhood – Elites and Forerunners ‑ Ethnicity and Migration ‑ Family and Demography – Health and Environment - ‑ Labour ‑ Latin America – Material and Consumer Culture - Middle Ages ‑ Oral History – Politics, Citizenship and Nations - Religion ‑ Rural ‑ Sexuality - Social Inequality – Spatial and Digital History – Science and Technology ‑ Theory - Urban ‑ Women and Gender - World History

  The deadline for pre-registration on our website is 1 may 2017.  

  The 12th European Social Science History Conference is organized by the International Institute of Social History in co-operation with the Queen’s University in Belfast.
   

   

NYE PUBLIKATIONER:

Nyhedsbrevet modtager gerne information om nye uddannelseshistorisk relevante udgivelser.
 • Larsen, Jesper Eckhardt: “Academisation of Teacher Education: Sites, Knowledge Cultures and Changing Premises for Educational Knowledge in Norway and Denmark”
  Larsen, Jesper Eckhardt: “Academisation of Teacher Education: Sites, Knowledge Cultures and Changing Premises for Educational Knowledge in Norway and Denmark”. In: Andreas Hoffmann-Ocon & Rebekka Horlacher (eds.): Pädagogik und pädagogisches Wissen – Pedagogy and Educational Knowledge. Ambitionen in und Erwartungen an die Ausbildung von Lehrpersonen – Ambitions and Imaginations in Teacher Education, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt (2016), pp.211-229. 
   
 • Ydesen, Christian & Aigul Kulnazarova (eds.): UNESCO Without Borders: Educational campaigns for international understanding, London: Routledge 2016. 
  Ydesen, Christian & Aigul Kulnazarova (eds.): UNESCO Without Borders: Educational campaigns for international understanding, London: Routledge 2016. (Routledge Research in Education).
  The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) was established in 1945 with twin aims: to rebuild various institutions of the world destroyed by war, and to promote international understanding and peaceful cooperation among nations. Based on empirical and historical research and with a particular focus on history teaching, international understanding and peace, UNESCO Without Borders offers a new research trajectory for understanding the roles played by UNESCO and other international organizations, as well as the effects of globalization on education.
  With fifteen chapters by authors from cross-disciplinary and diverse geographical areas, this book assesses the global implications and results of UNESCO’s educational policies and practices. It explores how UNESCO-approved guidelines of textbook revisions and peace initiatives were implemented in member-states, illustrating the existence of both national confrontations with the new worldview promoted by UNESCO, as well as the constraints of international cooperation.
  This book provides an insightful analysis of UNESCO’s past challenges and also indicates promising future research directions in support of international understanding for peace and cooperation. As such, it will be of key interest to researchers, postgraduate students, academics in the fields of international and comparative education, education politics and policies, and to those interested in the historical study of international organizations and their global impact. The book will also appeal to practitioners, especially those who conduct research on or work in post-conflict societies.
   
 • The Comparative Politics of Education. Teachers Unions and Education Systems around the World. Editors Terry Moe, Stanford University, California. Susanne Wiborg, University College London
  Public education is critically important to the human capital, social well-being, and economic prosperity of nations. It is also an intensely political realm of public policy that is heavily shaped by power and special interests. Yet political scientists rarely study education, and education researchers rarely study politics. This volume attempts to change that by promoting the development of a coherent, thriving field on the comparative politics of education. As an opening wedge, the authors carry out an 11-nation comparative study of the political role of teachers unions, showing that as education systems everywhere became institutionalized, teachers unions pursued their interests by becoming well-organized, politically active, highly influential - and during the modern era, the main opponents of neoliberal reform. Across diverse nations, the commonalities are striking. The challenge going forward is to expand on this study's scope, theory, and evidence to bring education into the heart of comparative politics.

Nordic Journal of Educational History, vol.3, nr.2 (2016)

Articles


Book Reviews
 • Review (English): Mattias Börjesson, Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969–1999/ Dennis Beach
 • Review (English): Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit / Tomas Wedin
 • Review (Norwegian): Joakim Landahl, Politik & Pedagogik: En biografi över Fridtjuv Berg / Nina Volckmar
 • Review (English): Jens Erik Kristensen & Søs Bayer (eds.), Pædagogprofessionens historie og aktualitet 1 & 2 / Johannes Westberg

Sønderjysk Skolemuseums Årsskrift udkom lørdag d. 26.11.2016 
I år indeholder årskriftet løst og fast fra det mest fantastiske år i Sønderjysk Skolemuseums historie.
Der er også en artikel med overskriften ”Hvad stilehæfterne fortalte” af cand. mag. Mariann Kristensen.
Marian har skrevet speciale om den særlige barndomstype, der opstod i Nordslesvig i perioden mellem 1864 og 1920. Specialeopgaven gik godt og hun blev magister i historie – specialeopgaven er skrevet med blandt andet udgangspunkt i materialer fra Sønderjysk Skolemuseum – herunder stilehæfter fra 2 generationer af børn fra familien Ruff fra Over Lerte. Artiklen fortæller om noget af det, der ikke kunne blive plads til eller ikke passede ind i specialeopgaven på historiestudiet.
Årsskriftet indeholder derudover en lille erindring af Kjerstine Marie Christensen om hendes skoletid i Over Lerte i slutningen af 30´erne.
Museets trofaste medarbejder Margit Hagelsø har udarbejdet en beskrivelse af lærer Niels Skov – lærer Skov – som både var lærer i preussisk tid og efter genforeningen i dansk tid, fordi han sammen med alle øvrige lærere blev afskediget efter afstemningen, men som 250 andre hjemmehørende lærere blev genansat efter opslag i Statstidende d. 13. juli 1920.
Helge Jacobssen har skrevet en spændende artikel om Landråd Dryander som intensiverede skolebyggeriet i Sønderjylland meget kraftigt op til 1. Verdenskrig. I Haderslev Amt blev der på kort tid bygget ikke mindre end 37 landsbyskoler – og dertil kom en række andre typer af skoler.
Årsskriftet sluttes af med  et tilbageblik på Sønderjysk Skolemuseums store dag i 2016 – indvielsen d. 22. september og en lille billedkavalkade.
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to box7709@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp