Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie.dk 

Nyhedsbrev fra Selskabet for skole- og uddannelseshistorie. 
August 2019.

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

__________________________________________________
 


 

NYT FRA SELSKABET

  • Call for papers til Uddannelseshistorie 2020


ARRANGEMENTER:

  • Søndagsoplæg ved Jonstrupsamlingen: "Skolereform og forældrereaktioner i 1790'erne"
  • Seminar: "Nation, migration, and state upbringing: Historical, contemporary and comparative perspectives"
  • Konference: "Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing - The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives"
  • Konference: "Children and Youth Speaking Up and Speaking Out"


STILLINGER:

  • Ph.D. stilling i nordisk uddannelseshistorie ved forskningsprogrammet The Nordic Education Model - NordEd
 

__________________________________________________________________  


NYT FRA SELSKABET


Call for papers til
Uddannelseshistorie 2020: Lærerkulturer og læreruddannelse

Der indbydes til artikler til Uddannelseshistorie 2020, udgivet af Selskabet for skole- og uddannelseshistorie.

Lærerne står i dagens samfund under et krydspres. På den ene side er der eksterne krav og også ofte interne ønsker om professionalisering gennem mere specialiserede uddannelser og en forhøjet status som vidensbaseret profession. På den anden side er der siden arbejdskonflikten i 2013 tale om en ”normalisering” af arbejdsvilkårene, hvor den enkelte lærer oplever en højere grad af detailstyring fra den umiddelbare ledelse og pålagt anvendelse af denne eller hin læringsteori fra skolebestyrelsernes side. Tilsvarende tendenser gør sig også gældende i de andre nordiske lande.

Lærernes samfundsmæssige position har igennem de sidste
over 200 år været genstand for stadige fluktuationer. Fra den underordnede degn til den nøjsomme seminarist, senere til den mere selvhævdende folkelærer, enhedslæreren som lønarbejder og endelig den professionaliserede lærer. Vi efterspørger artikler om lærernes socialhistorie, rekrutteringen til seminarieuddannelserne, kønsfordelingen i uddannelserne og i skellet imellem land og by.

Også læreruddannelserne og deres vidensbasering er et omdiskuteret emne for tiden. Hvad har været argumenterne for ”videnskabeligheden” over for de ”praktiske evner” hos den enkelte lærer? Der kan spørges til de historiske grunde til, at Danmark nu er det eneste land i Europa (?), som ikke har lagt sine læreruddannelsesinstitutioner sammen med deres forskningsinstitutioner og/eller universiteter? Hvilke samfundsmæssige virkninger og konsekvenser af dominerende lærerkulturer kan iagttages over tid, og ikke mindst set i lyset af udviklinger i vores nabolande?
 
Redaktionen af Uddannelseshistorie 2020 inviterer til bredere analyser af sammenhængene imellem alle disse temaer, såvel som mere fokuserede undersøgelser af enkelte aspekter.
 
Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen på mreh@kp.dk senest 1. januar 2020. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2020. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2020. Uddannelseshistorie 2020 udkommer i december 2020. Ansvarlige for dette nummer er Maria Rejkjær Holmen og Jesper Eckhardt Larsen.
Alle artikler bedømmes i dobbelt peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.
Find også cfp her.
 


ARRANGEMENTER


Søndagsoplæg ved Jonstrupsamlingen: Skolereform og forældrereaktioner

Jonstrupsamlingens Venner inviterer til søndagsoplægget "Skolereform og forældrereaktioner i 1790’erne" den 1. september 2019 kl. 14.

Ingrid Markussen fortæller om sin nye bog ”Sagens sande beskaffenhed” om Johan Ludvig Reventlows modernisering af skolevæsenet på godset Brahetrolleborg på Fyn i 1783 og en forældreklage over undervisningen i 1795, der får skoleholder Johannes Pade til ”tasterne” og Reventlow til at gå i intens meningsudveksling med bønderne.

Efter oplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen i seminariets øvelsesskole og bl.a. se den aktuelle temaudstilling om succesforfatteren Rudolf Bruhn, ligeledes uddannet på Jonstrup. Læs nærmere her.


Seminar: "Nation, migration, and state upbringing: Historical, contemporary and comparative perspectives" 

Centre for Education Policy Research invites interested parties to participate in the seminar on historical, contemporary and comparative perspectives regarding nation, migration, and state upbringing. CfU's professor Dr. Mette Buchardt will bid welcome, and assistant professor Hui Li and PhD fellow Pernille Ahrong will act as moderators for the presenters. The seminar takes place at Aalborg University's department in Copenhagen, but it will also be possible to attend through videolink from Aalborg University in Aalborg.

The seminar takes place:
Friday September 13, 9.00-12.00
Copenhagen: A. C. Meyers Vænge 15, room 2.1.021
Videolink Aalborg: Kroghstræde 3, room 1.202 (Glassalen)  

Programme here. If you wish to attend, please contact research assistant Nanna Ramsing Enemark (nre@learning.aau.dk) to register. 


Konference: "Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing - The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives"

Images of the modern Nordic societies are often paradoxical: Strongly socially cohesive but renowned for their liberal social values; Equal rights and opportunities for all blended with collective demands and duties; Strong trust and solidarity but less responsibility for helping your neighbor.

The Nordic countries have historically shown both strong collectivist traits epitomized in social democratic concepts like “folkhemmet” (S) or expressions like “raising a building together” (DK) as well as strong individualist traits of universalized individual rights to social goods and services. In the Nordic model of education ideals of a common “folkskola” and of “folkeoplysning/folkbildning” have included both more communitarian as well as more individualistic conceptualizations of “dannelse” (Bildung).

In the field of education individuals are currently urged to optimize their contribution to society. Lifelong learning under the banner of employability is no longer just a possibility but has almost turned into a duty. The strong “welfare states” make equality more possible – but does the turn to strong “competition states” also indicate a new more coercive collectivism?

In the light of these tensions, we aim in this conference at examining historical and current ideals, practices, and institutions related to the formative aspects of Nordic citizens’ lives—their childhoods, parenting values, schooling, education, and lifelong learning. We invite researchers that are engaged in the study of the institutions and arenas in which children and youth are brought up and educated. How have aims and expectations changed over time both in the Nordic settings and worldwide? Are there specific Nordic traditions in Bildung, education, and upbringing? Are they more rooted in common ideals of equality and communitarianism than in other Western and global societies? How are these ideals expressed, justified, and institutionalized in a more globalized era?

Time and place: Apr. 23, 2020Apr. 24, 2020, University of Oslo.
More about the conference here.


Konference"Children and Youth Speaking Up and Speaking Out"

Den 25.-27. juni 2020 afholder Children's History Society konference under titlen "Children and Youth Speaking Up and Speaking Out" ved Manchester Metropolitan University.

Se mere om konferencen og call for papers her.

 

STILLINGER

Ph.D. stilling i nordisk uddannelseshistorie ved forskningsprogrammet The Nordic Education Model - NordEd

Forskningsprogrammet "The Nordic Education Model” - NordEd ved Institutt for Pedagogikk, det Utdanningsvitenskapelige Fakultet på Universitetet i Oslo tilbyder en PhD-stilling med vægt på lærernes historie i Norden. NordEd er et komparativt forskningsprojekt, som har til formål at undersøge den nordiske uddannelsesmodel i både et nutidigt og historisk perspektiv.
Genopslag med frist d.1. september 2019. Se mere her:

Kontakt gerne Jesper Eckhardt Larsen for yderligere information j.e.larsen@iped.uio.no
 

 

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp