Copy
Nyhedsbrev

Indkaldelse til generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

__________________________________________________________________ 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SELSKABET FOR SKOLE- OG UDDANNELSESHISTORIE

Som meddelt d. 10. marts 2020 blev den årlige generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, der skulle have været afholdt d. 12. marts 2020, udskudt pga. corona-krisen. 

I lyset af den foreløbige nedlukning og forbuddet imod forsamlinger ser vi os nødsaget til at finde en alternativ måde at afholde årets generalforsamling. Vi er klar over, at der er forskellige synspunkter om afholdelse af virtuelle/digitale generalforsamlinger, og at der kan være enkelte, som vil have praktiske problemer med at deltage i en sådan. Men i lyset af den sandsynligvis langvarige indsats imod en for hurtig spredning af corona-viruset har styrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt i slutningen af denne måned. 

Dette sker først og fremmest for at kunne opretholde en fuldt ud beslutningsdygtig styrelse. Som det fremgår af indkaldelsen, er der flere nye medlemmer, som gerne vil deltage i arbejdet fremover, og flere styrelsesmedlemmer, som af forskellige grunde ikke længere kan deltage. En længere udsættelse af årets generalforsamling ville forhindre styrelsen i at fungere hensigtsmæssigt.

For at kunne omfatte så mange som overhovedet muligt i denne generalforsamling vil vi gerne tilbyde hjælp til de, som måske ikke har så meget erfaring med digitale møder. 

Vi har valgt at anvende programmet Skype, da dette er et af de mere enkle at benytte. Dem, som ønsker at deltage, og endnu ikke har erfaringer med Skype, kan henvende sig til formanden på: jesper.eckhardt.larsen@gmail.com eller på telefon 0047-45396101. 

Vi i styrelsen vil efterfølgende tage kontakt og forsøge at hjælpe, så godt vi kan. En første, måske nyttig, oplysning er, at Skype på nuværende tidspunkt tilhører Microsoft. Hvis der er blevet købt programmer fra disse før, kan samme brugernavn / e-mail og adgangskode benyttes til Skype. Selve programmet Skype kan downloades gratis fra www.skype.com.

Årets generalforsamling afholdes virtuelt via Skype onsdag d. 29. april 2020 fra 15.00 til 16.30 

Alle, som ønsker at deltage, bedes skrive en kort e-mail til formanden på jesper.eckhardt.larsen@gmail.com Det bør heri fremgå, under hvilket brugernavn den pågældende kan findes via Skype.
 

Bedste hilsner,
Jesper Eckhardt Larsen
Formand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistori 

 

GENERALFORSAMLING FOR 2020
 

Onsdag 29. april 2020 kl. 15.00-16.30


Generalforsamlingen afvikles digitalt via Skype grundet corona-krisen
– alle som ønsker at deltage skal senest d. 27.april 2020 kontakte formanden på e-mail eller pr. telefon.
 
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassereren aflægger regnskab
4) Fastsættelse af budget og kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant:
 
Ønsker genvalg som styrelsesmedlem: Jesper Eckhardt Larsen og Maria Rejkjær Holmen (begge for to år).
 
Ønsker ikke genvalg som styrelsesmedlem: Mette Buchardt, Christian Vollmond, Lisa Rosén Rasmussen.
 
Ønsker nyvalg som styrelsesmedlem: Karen Egedal Andreasen og Bjørn Hamre (begge for to år)
 
Ønsker ikke genvalg som suppleant: Jens Aage Poulsen.
 
Ønsker nyvalg som suppleant: Lisa Rosén Rasmussen og Harry Haue
 
Ønsker nyvalg som revisor: Signe Holm Larsen.
 
Ønsker nyvalg som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen.
 
7) Eventuelt
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, dvs. 19. marts 2020.
Formanden kan kontaktes på mail jesper.eckhardt.larsen@gmail.com eller på telefon 0047-45396101
 

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp