Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
Februar 2016.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________

25.2.2016: DET MODERNE UNIVERSITET KAMPE, BRUD OG DE LANGE LINJER. UNIVERSITET OG ARBEJDSLIV
- Præsentation af Årbog 2015 i samarbejde med Tidsskrift for Arbejdsliv


DET MODERNE UNIVERSITET: KAMPE, BRUD OG DE LANGE LINJER. UNIVERSITET OG ARBEJDSLIV
Med udgangspunkt i efterårets to temanumre om universiteter indbyder de to tidsskrifter til et fælles arrangement med oplæg om universiteternes historie og forhold på dagens universiteter.
 • Velkomst ved redaktørerne for Årbog for Uddannelseshistorie og Tidsskrift for Arbejdsliv
 • Næsten ikke et ord om Humboldt - Træk af universitetets idéhistorie i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede v/ Svend Larsen, Statsbiblioteket
 • Universiteter og idealer i velfærdsstaten v/ Else Hansen, Rigsarkivet
 • Målstyrede universitetsuddannelser og kalkulerende studerende v/ Miriam Madsen, Københavns Universitet
 • Managementledelse og politisk detailregulering giver urimeligt hårde arbejdsvilkår v/ Ingrid Stage, nyligt afgået formand for Dansk Magisterforening
 • Sandwich og drikkevarer
 • Opsamlende diskussion
Alle er velkomne! Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Arrangementet støttes af Dansk Magisterforening.
Tilmelding på https://auws.au.dk/detmoderneuniversitet senest mandag 22.2.2016.
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Tuborgvej 164 - 2400 København NV
Torsdag 25. februar 2016 - Lokale D170 - kl 16.30-19.30
 

25.2.2016: Generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Torsdag d. 25. februar 2016
DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Tuborgvej 164, 2400 København NV
Lokale D170. kl. 15.30-16.30

Dagsorden:
1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassereren aflægger regnskab

4) Fastsættelse af budget og kontingent

5) Indkomne forslag 6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant og eventuelt suppleanter
 • Ønsker genvalg: Jesper Eckhardt Larsen, Børge Riis Larsen, Lisa Rosén Rasmussen
 • Ønsker ikke genvalg: Anne Katrine Gjerløff
 • Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
 • Ønsker genvalg: revisorsuppleant: Thyge Winther-Jensen
 • Eventuelt valg af suppleanter [jfr. Forslag til vedtægtsændringer]
7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden (Else Hansen, eha@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen
 

Det moderne universitet. Kampe, brud og lange linjer. Årbog 2015 - er udkommet
Alle medlemmer modtog i december 2015 Årbog for Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og lange linjer.

ARTIKLER
 • Forskningsuniversitets gennembrud: Københavns Universitet med særlig henblik på Det Filosofiske Fakultet i slutningen af det 19. århundrede. Af Pelle Oliver Larsen
 • I de praktiske videnskabers række... Af Laila Zwisler og Annette Buhl Sørensen
 • Træk af universitetets idéhistorie i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede. Af Svend Larsen
 • Inge Lehmann: Studietid og tidlige akademiske ansættelser 1907-1928. Af Anne Lif Lund Jacobsen
 • Universiteter og idealer i velfærdsstaten. Af Else Hansen
 • Forskningsbaseret moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie 1945-2015. Af Kim Helsvig
OVERSIGTER
 • Reformer og praksis – uddannelserne i folketingsåret 2014-2015. Af Signe Holm-Larsen
 • Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2014. Af Christian Larsen
ANMELDELSER
 • Anne Katrine Gjerløff, Anette Faye Jacobsen, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen: Da skolen blev sin egen. 1920-1970. Af Knud Holt Nielsen
 • Ning de Coninck-Smith, Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff: Da skolen blev alles. Efter 1970. Af Søren Kolstrup
 • Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith: Dansk skolehistorie. Af Bengt Sandin
 • Søren K. Lauridsen: Børn og daginstitutioner i 180 år. Af Christian Sandbjerg Hansen
 • Bjarne G. Olsen: Søndagsskoler i 130 år.Af Annette Faye Jacobsen
 • Johannes Westberg: Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900. Af Pernille Sonne
 • Claus Munch Drejer: Kampen om eleven – Hvordan skoler skaber elever. Af Ellen Nørgaard
 • Niels Roed: Skoletæsk – og lærernes ulovlige lussinger . Af Niels Rosendahl Jensen
 • Thorkild Thejsen: Lærernes kampe. Kampen for skolen. Af Keld Grinder-Hansen
 • Mette Buchardt, Pirjo Markkola & Heli Valtonen (eds.): Education, State and Citizenship. A Perspective in the Nordic Welfare State History .Af Niels Rosendahl Jensen
 • Jürgen Kühl: Recheneinschreibebücher aus Schleswig-Holstein (1609-1867). Af Christian Larsen
 • Esbjörn Larsson: En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution. Af Christian Larsen
 • Per Jørgensen: Fra borgerdyd til kompetenceudvikling. Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år. Af Harry Hane
 • Hanne Engberg: Mit højskoleliv. Askov, Krogerup, Båring, Kolding.Af Ove Korsgaard 
Årbog for Uddannelseshistorie 2015 kan købes for 275,- kr ekskl. ekspedtion og porto. Bestilles hos kassereren på mail skl@post.cybercity.dk
 

Medlemsskab af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

Betaling for abonnement og medlemsskab skal ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr 3015386 senest 1. februar 2016. - Du bedes venligst anføre adresse og evt. adresseændring på indbetalingen.

Et medlemsskab og abonnement på årbogen koster kun 225 kr. (175 kr. for studerende og pensionister. 325 kr. for institutioner).
Kontakt selskabets kasserer og bliv medlem i dag: skl@post.cybercity.dk
 

Dansk skolehistorie er nomineret blandt 5 kandidater til Årets historiske bog 2015

Der er nu et uddannelseshistorisk værk blandt kandidaerne  nominerede til Årets historiske bog 2015.
Det drejer sig om Dansk Skolehistorie bind 1-5. Red.: Ning de Coninck Smith og Charlotte Appel. Aarhus Universitetsforlag.
Afstemning om Årets historiske bog sker på historie-onlines hjemmeside
 
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dk