Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
December 2014.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

 NYT FRA SELSKABET:

 • CFP: Det moderne universitet. Frist for indsendelse af artikelforslag er 30.12.2014
 • Årbog 2014 er vej til alle medlemmer af Selskab for Uddannelseshistorie

NY PUBLIKATION:

KONFERENCE:

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle fra Selskabet for Uddannelseshistorie
  __________________________________________________________________________________

 

Årbog 2015. Det moderne universitet. CFP

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2015 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. Årbogen tematiserer Det moderne universitet. 
Der kaldes særligt på historiske analyser af sammenhængene imellem og eksempler på videnskabernes, uddannelsernes og institutionernes udviklinger i et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidshistoriske analyser og komparative analyser med inddragelse af forholdene i flere lande er velkomne.

Hvis dette har interesse, kontakt da venligst tema-redaktørerne Else Hansen: eha@sa.dk 
eller Jesper Eckhardt Larsen: jesper.e.larsen@uia.no inden 30. december 2014. 

Se Call for papers

 

 

Årbog 2014. Skoleanordningerne af 1814. Danmarks skole i et transnationalt lys

Årbog 2014 er snart på vej til alle medlemmer af Selskab for Uddannelseshistorie. Årbogen afsendes lige før jul, så hold øje med den i juleposten.
Ekstra eksemplarer af Uddannelseshistorie 2014 i løssalg koster kr. 275,- inkl. ekspedition og porto og kan bestilles hos kassereren, Søren K. Lauridsen, på mail skl@post.cybercity.dk

Prisen for abonnement og medlemskab af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie er uændret: 
 • Personligt abonnement: kr. 225,-.
 • Institutionsabonnement: kr. 325,-.
 • Abonnement for studerende og pensionister: kr. 175,-.
Betaling for abonnement og medlemskab skal ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551, konto nr. 3015386 senest 1. februar 2015. Indmeldelse sker til kasserer Søren K. Lauridsen, på mail skl@post.cybercity.dk

Årbog 2014. Indhold:

Del 1: Udblik
 • Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green
 • Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827. Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo
 • En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan. Af Johannes Westberg
 • Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne. Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
 • Brahetrolleborg som eksponent for det moderne. Af Ingrid Markussen
 • Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014. Af Signe Holm-Larsen
 • Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer. Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen. 

Oversigter, anmeldelser m.v.
 • I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff
 • Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen
 • Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen
 • Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen
 • Anmeldelser
 

 

Nordic Journal of Educational History (vol.1, no 2)

Bemærk at alle artikler er tilgængelige fra tidsskriftets hjemmeside
Table of contents

Editorial
 • Notes from the Editors. Anna Larsson & David Sjögren
Articles
 • The Social Making of Educational Theory: Unraveling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory. Christian Sandbjerg Hansen & Trine Øland
 • Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium: Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795. Randi Skjelmo
 • Rektor C.J.L. Almqvist och personlighetsprincipen. Annika Ullman
 • Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen. Lars Elenius
 • The Ascent of Educational Psychology in Denmark in the Interwar Years. Bjørn Hamre & Christian Ydesen
6. nordiske uddannelseshistoriske konference. 20.-21.august Uppsala.

OBS: Frist for forslag til sessioner er 15. januar 2015
Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History. 

Utbildningshistoria är idag ett vitalt forskningsfält i Norden som befolkas av forskare från en rad olika akademiska discipliner. Så har det i och för sig alltid varit, men under de senaste tio åren går det att märka en tydlig förändring inom fältet. Från att tidigare ha varit ett forskningsområde där exempelvis historiker och pedagoger många gånger bedrivit studier parallellt, utan närmare samverkan, märks idag ett tydligare samarbete över disciplingränserna. En bidragande orsak till denna utveckling är de återkommande nordiska utbildningshistoriska konferenserna, vilka fungerat som en mötesplats utan disciplinära skygglappar. 

För att understödja denna utveckling kommer det samlande temat för den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen att bli tvärvetenskapliga perspektiv. Från ledningsgruppen ser vi därför gärna förslag på sessioner med deltagare från flera olika akademiska discipliner. Vidare är det också vår förhoppning att konferensen skall kunna fånga nordisk utbildningshistoria i bred mening, vilket även omfattar exempelvis barn- och ungdomshistoria samt kyrkohistoria. Likaledes ser vi gärna en tidmässig breddning med mer av såväl samtidshistoriska som äldrehistoriska studier. 

Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 15 januari 2015. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1000 och max 3000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 februari 2015. (Efter det att en session är anmäld kan även de som skall delta i sessionen med paper logga in och lägga upp en titel och abstract.) 

 
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dk