Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
August 2014.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

CFP: Det moderne universitet. Årbog 2015

 

NY PUBLIKATION:

  • Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

__________________________________________________________________________________

CFP: Det moderne universitet: Politik, kampe og de lange træk

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2015 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer Det moderne universitet. Der kaldes særligt på historiske analyser af sammenhængene imellem og eksempler på videnskabernes, uddannelsernes og institutionernes udviklinger i et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidshistoriske analyser og komparative analyser med inddragelse af forholdene i flere lande er velkomne.

Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktørerne Else Hansen: eha@sa.dk, Jesper Eckhardt Larsen: jesper.eckhardt.larsen@gmail.com eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg:  s.wiborg@ioe.ac.uk inden 12. januar 2015.
 

Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

1793-1815 var Gjerlev Christian Krog  sognepræst  i Rye og Sonnerup sogne. Her var han dybt engageret i det lokale skolevæsen. 
Han samlede sine erfaringer og ideer i en bog med seks kapitler: Om Rye og Sonnerup skolers historie, om skolelærernes løn, om skolepligtige børn og konfirmander, om de senere forandringer og forbedringer ved skolevæsenet, og det sidste kapitel handler 
om skolekassen. 
Bogen giver på alle måder et særdeles godt indtryk af, hvor nødvendigt det var at indføre den almindelige undervisningspligt i 1814, men også af hvor store vanskeligheder der var med forståelse af, at alle børn skulle kunne læse, skrive og regne for deres fremtids skyld. Den viser også, hvor vanskeligt det var at få seminarieuddannede lærere, og hvor næsten umenneskelige opgaver der mødte dem, når de blev kaldet til deres embeder.

Det var naturligvis afgørende, at sognepræsterne – ofte med støtte fra godsejerne – gik ind for undervisning af almuen. Det skete hyppigt, at der ikke var forståelse hos gårdejere eller fæstere for, at deres børn skulle gå i skole i stedet for at arbejde ved landbruget derhjemme. Derfor var det selvsagt af stor betydning, at der i det første årti af 1800-tallet blev givet adskillige ”ministerielle” bestemmelser om oplysning af almuen. Hele dette arbejde, tilskyndet af oplysningstidens og rationalismens bedste mænd, førte til de idéer om almuens og bysamfundenes oplysning, som blev den nødvendigste baggrund for vort lands eventyrlige udvikling i sidste halvdel af den 19. og hele det 20. århundrede.

Pastor Krogs efterretninger giver et særdeles godt indtryk af begyndelsen til en af de største udviklinger i det danske samfunds historie.
Bogen er transkriberet af Benni Nordberg-Hansen, Sognepræst i Rye-Sonnerup 1954-74.

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dk