Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
September 2014.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

Arrangementer


CFP

 

Ny publikation

 • Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

Nyt på nettet

__________________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER:

 • Skolesystemernes fødsel: De danske 1814-skolelove i international sammenhæng. Internationalt seminar i anledning af 200-året for de danske skolelove. Tid: 8.10.2014, kl. 14-18. Sted: Tuborgvej 164, Emdrup (DPU)
 • Andy Green, University of London: Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA
 • Johannes Westberg, Universitetet i Uppsala: 1842-folkeskoleloven i Sverige
 • Signe Holm-Larsen: Undersøgelse af elevtimetal i folkeskolen 1814-2014
 • Niels Reeh, Københavns Universitet: Den indbyrdes undervisning i Danmark
 • Arrangeret af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
   
 • Dansk skolehistorie gennem 500 år. metoder og konklusioner - vidner og debat. Tid: 21.11.2014, kl 9-16.30. Sted Tuborgvej 164, Emdrup (DPU)
 • I 2014 er det 200 år siden, at Kong Frederik d. 6. underskrev de skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. En gruppe på 12 forskere har i den anledning gennem fem år udarbejdet et fembindsværk om de sidste 500 års skolehistorie. De fem bind fortæller skolens historie fra et hverdagsperspektiv, hvor forældre, lærere og elever kommer til orde - ligesom læseren møder en mangfoldighed af offentlige skoler og frie grundskoler i mange forskellige egne af Danmark. Fra dengang læreren holdt skole, over da skolerne tog form og en egen pædagogisk lærerfaglighed voksede og frem til nutidens skolereform, lærerlockout og inklusion.
  På konferencen bliver der lejlighed til at høre forfatterne til de enkelte bind præsentere de nye fortællinger og sammenhænge, som de har gravet frem fra arkivkasserne og bibliotekernes støvedehylder, og det vil også være muligt at se nogle af værkets over 1000 illustrationer.

  Eftermiddagen byder på et seminar, hvor et panel af historiske vidner og aktører, som har bidraget til formgivningen af dagens skole gennem de seneste fire årtier, fortæller om deres arbejde, oplevelser og erfaringer. Ordstyrer på denne del vil være den mangeårige kender af folkeskolen og tidligere redaktør af fagbladet Folkeskolen, Thorkild Thejsen.
 • Dagen henvender sig til alle med interesse for skolens fortid, nutid - og fremtid, hvad enten det er lærerstuderende, lærere, ledere – eller den brede offentlighed.
 • Festsymposium for skolen i erindring. Tid: 31.10.2014, kl. 13. Sted: Tuborgvej 164, Emdrup (DPU) 
 • I efteråret afholder Skole i 200 år festsymposiet ”Glemmebog og huskekage – skolen i erindringen”. Symposiet er en tværvidenskabelig og festlig markering af skolejubilæet, der sætter fokus på erindringer om skolegang og lærerliv.
  Pisk eller gulerod? Jane Humphries, professor ved Oxford University, vil holde en festforelæsning med titlen ”Flogged into learning or treasured moments? Schooling in working-class memoirs”, der tager udgangspunkt i hendes forskning i engelske arbejderbørns erindringer om skolen.
  Dagen byder også på oplæg af adjunkt i historie på Københavns Universitet Lisa Rosén Rasmussen og professor ved psykologisk institut på Aarhus Universitet Dorthe Berntsen.
 • Præmier på højkant
  På dagen afsløres vinderen af ”Lærer for Livet” erindringskonkurrencen. Vinderen præmieres med et weekendophold for to, mens der for de øvrige vindere er præmier i form af fembindsværket ”Dansk Skolehistorie”, vin og andre boggaver.
 • Tid, sted og tilmelding
  Festsymposiet ”Glemmebog og huskekage” afholdes den 31. oktober 2014 i Festsalen på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup. Programmet starter kl. 13.00 og afsluttes med en reception.
 • Festsymposiet afholdes i et samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring, der støtter projektet Lærer for Livet.
 • Den største skoledag - gallashow i DR's koncertsal. Tid: 4.10.2014, kl. 20. DR Koncerthuset - sendes direkte på DR2
 • Lørdag 4. oktober fejrer DR2 og DR UnderholdningsOrkestret 200 året for undervisningspligten med et brag af et skoleskema i DR Koncerthuset. 
 • Kan du huske din formningslærers ånde? Følelsen af din egen vægt i ribberne? Eller alle undskyldningerne på vej op til tavlen? Det er ikke alle fag og timer, vi som tidligere skoleelever ser tilbage på med lige stor fryd, men lørdag d. 4. oktober byder DR2 indenfor i DR Koncerthuset til en skoledag, som bliver den sjoveste og mest interessante i mands minde. Den danske undervisningspligt har i år 200 år på bagen, og det skal nemlig fejres – som et af de få helt store fællesskaber, vi danskere har.
 • Både publikum og tv-seere skal opleve et jubilæumsshow med musik, gymnastik, historie og samfundsfag, buksevand, PISA-test, lugten af madpakke, hinkeruder og forældresamtaler. Rasmus Bjerg står bag katederet, og på scenen kommer der store kunstnere, vigtige gæstelærere, DR PigeKoret og DR UnderholdningsOrkestret.
 • Skemaet
 • Morgensang er obligatorisk, og her står publikum selvfølgelig ret som gode elever og afsynger, hvad end rektor forlanger. I historietimen er der både spanskrør og rundkreds, når de 200 jubilæumsår oprulles – fra 1814 over den berømte ’sorte skole’ og til nutidens heldagsskole. I samfundsfag tages der fat på alle de politiske slagsmål, som jubilaren har været genstand for – senest omkring den nye skolereform. I musiktimen skal publikum lære at spille blokfløjte, mens gymnastiktimen blot skal nydes, når nogle af dem, der faktisk KAN bruge plinten og hesten og springbrættet viser, hvordan den skal skæres. I fysik og kemi skal vi møde fremtidens forskere, som selvfølgelig også engang har gået i skole…
 • Men ingen skoledag uden frikvarter. Her bliver DR Koncerthusets foyer omdannet til skolegård med hinkeruder og flirt med dem fra parallelklassen.
 • Musikken
  Ingen musik, intet jubilæumsshow  – og der er skrevet et hav af sange om skoletiden. Nogle af de bedste er skrevet af TV-2, Klumben og Raske Penge, og dem skal vi bl.a. møde på scenen.
 • ’Den største skoledag’ er blevet til i samarbejde med Skole200.
 • ’Den Største Skoledag’ 4. oktober 2014 kl. 20.00 DR Koncerthuset, Koncertsalen Billetter købes på drkoncerthuset.dk. Sendes direkte på DR2.


CFP: Det moderne universitet: Politik, kampe og de lange træk

 • Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2015 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer Det moderne universitet. Der kaldes særligt på historiske analyser af sammenhængene imellem og eksempler på videnskabernes, uddannelsernes og institutionernes udviklinger i et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidshistoriske analyser og komparative analyser med inddragelse af forholdene i flere lande er velkomne.
 • Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktørerne Else Hansen: eha@sa.dk, Jesper Eckhardt Larsen: jesper.eckhardt.larsen@gmail.com eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg:  s.wiborg@ioe.ac.uk inden 12. januar 2015.


CFP: Tværvidenskabelige perspektiver på uddannelseshistorie. 6. nordiske uddannelseshistoriske konference Uppsala 2015

 • SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN – TVÄRVETENSKAPLIGA PERSPEKTIV
 • Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Arbetsgruppen för utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History (NJEDH).
 •  Utbildningshistoria är idag ett vitalt forskningsfält i Norden som befolkas av forskare från en rad olika akademiska discipliner. Så har det i och för sig alltid varit, men under de senaste tio åren går det att märka en tydlig förändring inom fältet. Från att tidigare ha varit ett forskningsområde där exempelvis historiker och pedagoger många gånger bedrivit studier parallellt, utan närmare samverkan, märks idag ett tydligare samarbete över disciplingränserna. En bidragande orsak till denna utveckling är de återkommande nordiska utbildningshistoriska konferenserna, vilka fungerat som en mötesplats utan disciplinära skygglappar.
 • För att understödja denna utveckling kommer det samlande temat för den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen att bli tvärvetenskapliga perspektiv. Från ledningsgruppen ser vi därför gärna att konferensen kännetecknas av en stor bredd av studier vilket exempelvis omfattar allt från läroplaner, utbildningspolitik och läromedel, till materialitet, rumslighet, erfarenhet och språk. Vi ser gärna att förslag lämnas på sessioner med deltagare från flera olika akademiska discipliner. Vidare är det också vår förhoppning att konferensen skall kunna fånga nordisk utbildningshistoria i bred mening, vilket även omfattar exempelvis barn- och ungdomshistoria samt kyrkohistoria. Likaledes ser vi gärna en tidmässig breddning med mer av såväl samtidshistoriska som äldrehistoriska studier.
 • Till konferensen kan både förslag på sessioner (exempelvis presentation av pågående forskning, rundabordssamtal och nätverksmöten) och enskilda papers lämnas. Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska. Efter konferensen finns även möjlighet att publicera bidrag i Nordic Journal in the History of Education (Peer-review-förfarande).
 •  Viktiga datum
 • Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 1 december 2014. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1 000 och max 3 000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 januari 2015.
 • Förslag på enskilda papers som inte tillhör en anmäld session (abstract minst 1 000 och max 3 000 tecken inkl. mellanslag) lämnas via konferensens hemsida, senast 1 december 2014. Antagna enskilda papers meddelas per mejl, senast 30 januari 2015.
 • Kontakt: Sara Backman Prytz. E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se, Twitter: @utbhistkonf
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala
 •  En hemsida kommer att publiceras på nätet inom kort. Under tiden kan man följa oss på Facebook: https://www.facebook.com/nuknr6 och Twitter @utbhistkonf

 

Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

 • 1793-1815 var Gjerlev Christian Krog  sognepræst  i Rye og Sonnerup sogne. Her var han dybt engageret i det lokale skolevæsen. 
  Han samlede sine erfaringer og ideer i en bog med seks kapitler: Om Rye og Sonnerup skolers historie, om skolelærernes løn, om skolepligtige børn og konfirmander, om de senere forandringer og forbedringer ved skolevæsenet, og det sidste kapitel handler om skolekassen. 
  Bogen giver på alle måder et særdeles godt indtryk af, hvor nødvendigt det var at indføre den almindelige undervisningspligt i 1814, men også af hvor store vanskeligheder der var med forståelse af, at alle børn skulle kunne læse, skrive og regne for deres fremtids skyld. Den viser også, hvor vanskeligt det var at få seminarieuddannede lærere, og hvor næsten umenneskelige opgaver der mødte dem, når de blev kaldet til deres embeder.

  Det var naturligvis afgørende, at sognepræsterne – ofte med støtte fra godsejerne – gik ind for undervisning af almuen. Det skete hyppigt, at der ikke var forståelse hos gårdejere eller fæstere for, at deres børn skulle gå i skole i stedet for at arbejde ved landbruget derhjemme. Derfor var det selvsagt af stor betydning, at der i det første årti af 1800-tallet blev givet adskillige ”ministerielle” bestemmelser om oplysning af almuen. Hele dette arbejde, tilskyndet af oplysningstidens og rationalismens bedste mænd, førte til de idéer om almuens og bysamfundenes oplysning, som blev den nødvendigste baggrund for vort lands eventyrlige udvikling i sidste halvdel af den 19. og hele det 20. århundrede.
  Pastor Krogs efterretninger giver et særdeles godt indtryk af begyndelsen til en af de største udviklinger i det danske samfunds historie.
 • Bogen er transkriberet af Benni Nordberg-Hansen, Sognepræst i Rye-Sonnerup 1954-74.
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dk